سومین جشنواره دانش آموزی دریا


معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت آموزش و پرورش، سومین دوره جشنواره دانش آموزی دریا را در بین دانش آموزان سراسر کشور برگزار می کند.

به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در مقدمه فراخوان جشنواره آمده است: باعنایت به لزوم توجه به اهمیت و جایگاه دریا و صنایع مرتبط با آن و نیز کم رنگ بودن نقش این نعمت الهی در جامعه، ترویج فرهنگ آشنایی با دریا به عنوان نعمت الهی از جمله اهدافی است که باید توسط متولیان امور مربوط به حوزه دریا به آن پرداخته شود.
برنامه ریزی و آشنا ساختن دانش آموزان با دریا یکی از اثر گذارترین اقداماتی است که می تواند زمینه ساز تامین نیروی انسانی خلاق و کارآمد برای آینده این صنعت مهم باشد که در این راستا برگزای نخستین دوره جشنواره دانش آموزی دریا، ‌یک اتفاق مهم در فرهنگ سازی این صنعت در میان دانش آموزان است.
آشنایی دانش آموزان و خانواده ها با دریا و اهمیت آن در کشور، تبدیل شدن امور دریایی به یک موضوع ویژه در فعالیت های دانش آموزان، هدایت تحصیلی دانش آموزان مستعد و علاقه مند به سمت رشته های تحصیلی مرتبط با حوزه دریا، حمایت از طرح های خلاقانه (ابداعات، اختراعات) دانش آموزان در بخش های مرتبط با حوزه دریا، حمایت از خلاقیت های دانش آموزان در این حوزه و هدایت به سمت کارآفرینی و تجاری سازی ایده های آنان از اهداف این جشنواره است.