اجرای طرح تعالی مدیریت در 12 هزار مدرسه کشور


طرح تعالی مدیریت درهمه دوره های تحصیلی برای کیفیت بخشی به همه برنامه های آموزشی، پرورشی و تربیتی در قالب هشت محور اجرا می شود.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش اظهارکرد: پارسال هفت هزار مدرسه تحت پوشش این طرح قرار گرفت و انتظار می رود تا پایان سال 97 همه مدارس کشور تحت پوشش قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه مدارس در ارزیابی برنامه تعالی مدیریت مدرسه در چهار سطح ممتاز، متعالی، پویا و موفق رتبه بندی می‌شوند، اظهارکرد: مدارسی که در استان‌ها در این طرح به عنوان سطوح ممتاز و متعالی شناخته می‌شوند، توسط تیم‌های ارزیابی وزارتخانه در تابستان مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرند.

محبی اظهارکرد: در سطح استان ها 325 مدرسه به عنوان ممتاز معرفی و 100 مدرسه پس از ارزیابی نهایی در سطح کشور انتخاب شدند.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش افزود: در سال تحصیلی جاری سه میلیون دانش آموز مقطع متوسطه اول در پایه های هفتم، هشتم و نهم درحال تحصیل هستند.