بهای کتاب های درسی دوره ابتدایی و پیش دانشگاهی اعلام شد


به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا از وزارت آموزش و پرورش، بهای کتاب درسی پایه اول ابتدایی 139 هزار ریال، پایه دوم ابتدایی 153 هزار ریال، پایه سوم ابتدایی 199 هزار ریال، پایه چهارم ابتدایی 201 هزار ریال، پایه پنجم ابتدایی 207 هزار ریال و پایه ششم ابتدایی 246 هزار ریال تعیین شده است.
همچنین بهای کتاب های درسی دوره پیش دانشگاهی رشته تجربی 247 هزار ریال، پیش دانشگاه رشته ریاضی 242 هزار ریال، پیش دانشگاهی رشته انسانی 246 هزار ریال، پیش دانشگاهی رشته هنر 399 هزار ریال و پیش دانشگاه رشته علوم و معارف اسلامی 246 هزار ریال است.
بر اساس این گزارش، ثبت نام کتاب های درسی دوره ابتدایی و پیش دانشگاهی از 19 فروردین ماه سال جاری در پایگاه الکترونیکی به نشانی ww.irtextbook.ir یاwww.irtextbook.com آغاز شده است.

خبرگزاری ایرنا