مدارس آموزش از راه دور از اختیارات مدارس غیر دولتی برخوردار می شوند


به گزارش دوشنبه ایرنا روابط عمومی سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی، گودرز شاهمرادی با بیان اینکه در این قانون همه دستگاه ها با ذکر نام و فعالیت مشخص شده است افزود: بر اساس این قانون موسسان مدارس از راه دور مانند موسسان دیگر مراکز غیر دولتی مورد تکریم آموزش و پرورش خواهند بود که این حرکت ارزشمندی است.
وی به مواد قانونی حمایت از مدارس آموزش از راه دور اشاره کرد و گفت: اکنون عمده مدارس آموزش از راه دور ما در کشور استیجاری هستند که در قانون جدید دو ماده تکلیفی به بانک ها برای ارایه تسهیلات جهت احداث این مدارس وجود دارد که از این ظرفیت ها استفاده می کنیم.
مدیر مدارس آموزش از راه دور عنوان کرد: شورای هماهنگی موسسان مدارس غیر دولتی یک شورای مشورتی و زیر مجموعه کارشناسی آموزش از راه دور و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش است و ما در این شورا به دنبال بهره گیری از خرد جمعی و گروهی هستیم.
شاهمرادی بیان داشت: نیازهای روزافزون به گسترده آموزش، وجود انواع محدودیت ها و ممنوعیت برای مخاطبان، نارسایی سیستم آموزش سنتی رایج و فراهم بودن امکان فنی گسترش آموزش ها از مهمترین دلایل ایجاد مدارس آموزش از راه دور در کشور است که مدارس روستایی و بازماندگان از تحصیل اولویت برتر ما در این مدارس است.
وی اظهارکرد: مدارس های آموزش از راه دور مانند همه مدارس دیگر در ذیل سیاست های آموزش و پرورش در تحقق اهداف سند تلاش می کنند که فرصت هایی برای ایجاد عدالت آموزشی در کشور ایجاد کنند.
مدیر مدارس آموزش از راه دور یادآور شد: امروز آموزش از راه دور یک ضرورت اجتناب ناپذیر و فرصت ارزشمند برای آموزش و پرورش برای نسل جدید و آینده است و نظام آموزشی بدون آموزش از راه دور نمی تواند موفق باشد.
شاهمرادی اضافه کرد: امسال تقویت مباحثی از جمله کیفیت بخشی آموزشی و آموزش آن لاین را در مدارس آموزش از راه دور داخل کشور در اولویت برنامه ریزی برای سال تحصیلی جدید قرار داده ایم.
وی هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی توجیهی را تغییر در چهار سطح دانش، نگرش، رفتار فردی و گروهی عنوان کرد، افزود: تولیدات محتوایی جدید در قالب الکترونیکی برای پایه هفتم، هشتم، نهم، دهم و پیش دانشگاهی برای استفاده بر روی رایانه و سیستم اندروید تهیه شده که در این دوره آموزشی رونمایی می شود.