بودجه بندی، برنامه و خدمات آزمون های سراسری گاج 1400 - 1399


برای دریافت بودجه بندی مربوط به پایه/رشته خود بر روی لینک های مشخص شده کلیک کنید. در صورت تمایل به دریافت بودجه بندی تمامی پایه/رشته ها بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

بودجه بندی آزمون های سراسری گاج 

چهارم (تیزهوشان)

پنجم (تیزهوشان)

ششم (تیزهوشان)

شبیه ساز متوسطه اول

هفتم (تیزهوشان)

هفتم (پیشرفت)

هشتم (تیزهوشان)

هشتم(پیشرفت)

نهم (تیزهوشان)

نهم (پیشرفت)

شبیه ساز متوسطه دوم

دهم ریاضی (اختصاصی)

دهم ریاضی و تجربی (عمومی)

دهم تجربی (اختصاصی)

دهم انسانی (اختصاصی)

دهم انسانی (عمومی)

یازدهم ریاضی (اختصاصی)

یازدهم ریاضی و تجربی (عمومی)

یازدهم تجربی (اختصاصی)

یازدهم انسانی (اختصاصی)

یازدهم انسانی (عمومی)

دوازدهم ریاضی (اختصاصی)

دوازدهم تجربی (اختصاصی)

دوازدهم ریاضی و تجربی و منحصرا زبان (عمومی)

دوازدهم انسانی (اختصاصی)

دوازدهم انسانی (عمومی)

دوازدهم منحصرا زبان ( اختصاصی)

دوازدهم فرهنگ  معارف اسلامی ( اختصاصی)

دوازدهم فرهنگ و معارف اسلامی ( عمومی)