حذف رشته مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی تکذیب شد


دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: با توجه به انتشار برخی گزارشات در برخی از رسانه‌ها مبنی بر حذف رشته مهندسی هسته‌ای در دانشگاه شهید بهشتی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 96 بدین وسیله ضمن تکذیب این خبر به اطلاع می‌رساند در دفترچه راهنمای انتخاب رشته مذکور ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی بدون گرایش درج شده بود.

وی در ادامه تصریح کرد: پس از اخذ مجوز دانشگاه شهید بهشتی برای پذیرش رشته فوق به صورت تخصصی و گرایش در اطلاعیه روز یکشنبه، 21 خردادماه جاری سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با برخی اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته به جای نوبت روزانه و نوبت دوم در بخش رشته‌محل‌های جدید کدهای مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی در قالب 6 کدرشته‌محل مجزا و به صورت گرایش جایگزین شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان خاطرنشان کرد: کد 25.619 مهندسی هسته‌ای با گرایش کاربرد پرتوها (نوبت روزانه)، کد 25.622 رشته مهندسی هسته‌ای با گرایش مهندسی پرتوپزشکی (نوبت روزانه)، کد 25.620 مهندسی هسته‌ای با گرایش کاربرد پرتوها (نوبت دوم)، کد 25.623 مهندسی هسته‌ای با گرایش مهندسی پرتوپزشکی (نوبت دوم)، 25.621 مهندسی هسته‌ای با گرایش کاربرد پرتوها (پردیس خودگردان) و در نهایت 25.624 مهندسی هسته‌ای با گرایش مهندسی پرتوپزشکی (پردیس خودگردان) از جمله کدرشته‌محل‌های رشته مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی هستند.