کیفیت مدارس دولتی با تفکیک و تنوع مدارس کاهش می یابد


به گزارش خبرگزاری فارس، علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر با بیان اینکه باید بین نوع مدرسه و روش مدرسه‌داری تفاوت قائل شویم، اظهار داشت: سند تحول بنیادین اصل را بر عدالت تربیتی قرار داده و پرهیز از جداسازی و تفکیک در این سند تصریح شده است و  که باید به حداقل برسد. 

وی افزود: در آموزش و پرورش رویکرد فعلی ما به جای جداسازی، فراگیری است زیرا دانش‌آموزان قرار است در جامعه در کنار هم زندگی کنند و این مسئله را باید از مدرسه یاد بگیرند، بنابراین تفکیک و جداسازی دانش‌آموزان روش درستی نیست. 

زرافشان تصریح کرد: البته تفکیک‌هایی که در انواع مدارس بیان می‌شود گاهی به روش مدرسه‌داری باز می‌گردد و ربطی به تنوع مدرسه ندارد و مدارس روستامرکزی و بزرگسالان که به عنوان تنوع نام برده می‌شوند در واقع برای دسترسی آموزشی تعریف شدند که شرط عدالت آموزشی است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: مدارس قرآنی اکنون دیگر تقریبا فعال نیستند و به جای آن فعالیت قرآنی در مدارس وجود دارد و دارالقرآن‌ها برای پرورش استعدادهای قرآنی در جوار مدارس فعال هستند. 

وی یکی از روش‌های تربیت استعدادها را در خارج مدرسه، غنی‌سازی برنامه عنوان کرد و گفت: ایجاد مراکزی در خارج مدرسه و شرکت در مسابقات و جشنواره‌ها از راه‌های پرورش استعدادها در خارج مدرسه است و می‌تواند جایگزین تفکیک مدارس شود. 

زرافشان با بیان اینکه مدارس دولتی با تفکیک و تنوع مدارس از کیفیت می‌افتد، خاطرنشان کرد: جدا کردن دانش‌آموزان باعث خالی شدن مدارس دولتی از تنوع استعدادها می‌شود، این جداسازی به نفع دانش‌آموزانی که جدا می‌شوند نیست و توانایی تعامل سازگار با جامعه در آنها کاهش می‌دهد.