افزایش آمار دانش آموزان تلفیقی ـ فراگیر به 57 هزار نفر در سال جاری


به گزارش خبرگزاری فارس، مجید قدمی معاون وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها در اردوگاه شهید باهنر تهران، آموزش تلفیقی را یکی از رویکردهای اصلی آموزش و پرورش استثنایی خواند و افزود: افزایش آمار دانش‌آموزان تلفیقی ـ فراگیر از 55 هزار و 779 نفر به 57 هزار و 200 نفر، برگزاری 2 دوره تامین مدرسی با 100 نفر شرکت کننده و 8 هزار نفرساعت از جمله اهداف کمی آموزش و پرورش استثنایی در سال 96 است.

وی افزود: توسعه آموزش و پرورش استثنایی گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه از جمله برنامه‌های سال 96 است و در این راستا، افزایش آمار دانش‌آموزان با نیازهای ویژه مدارس خاص از 73 هزار و 580 نفر به 73 هزار و 800 نفر، افزایش آمار دوره پیش دبستانی به 11 هزار و 555 نفر، مشارکت 17 هزار نفر از دانش‌آموزان در فعالیت فرهنگی سودای بندگی و آموزش عملی نماز از جمله اهداف کمی برنامه سال 96 سازمان آموزش و پرورش سال 96 است.