اطلاعات سوابق تحصیلی دوره پیش دانشگاهی در سایت سنجش


به گزارش خبرگزاری فارس، اطلاعات سوابق تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در سایت سنجش آموزش کشور قرار دارد.

داوطلبان می‌توانند برای مشاهده سوابق تحصیلی خود به سایت ‌‌‌sanjesh.org مراجعه کنند.

سوابق تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی براساس نمرات 4 درس در هر رشته تعیین می‌شود و تاثیر 5 درصدی در نتیجه نهایی آزمون سراسری دارد.

نتایج امتحانات نهایی دوره سوم متوسطه در آزمون سراسری 25 درصد مؤثر است.