اجرای آزمایشی طرح الکترونیکی تصحیح اوراق امتحانات نهایی از شهریور


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عبدالرسول عمادی گفت: اوراق یکی از دروس امتحانات نهایی در شهریورماه به صورت آزمایشی پس از اسکن از طریق سامانه الکترونیکی تصحیح اوراق، در اختیار مصحین قرار می گیرد انجام ۴ مرحله تصحیح اوراق، نمره نهایی آزمون ثبت می شود.

وی افزود: با تمرکز مصححان بر روی هر سئوال راهنمای تصحیح ظاهر می‌شود، تصحیح انجام و نمره ثبت می شود، در ادامه، مصحح دیگری نیز مراحل مذکور را انجام می دهد، در صورتی که نمره مصحح اول با مصحح دوم اختلاف داشته باشد، مراتب توسط منشی به افراد مذکور اطلاع رسانی می شود.

عمادی ادامه داد: در صورتی که هر یک از مصححین نظر دیگری را بپذیرد، نمره نهایی ثبت می شود، اما اگر همچنان اختلاف بر سر نمره ادامه یابد، مصحح سوم ورقه امتحانی را تصحیح و نمره آن به عنوان نمره نهایی درسامانه الکترونیکی ثبت، بنابراین نمره هر برگ امتحانی در چهار مرحله ثبت می شود.

وی تصریح کرد: برای راه اندازی این سامانه، تلاش های زیادی انجام شده است، اما به منظور آسیب شناسی، فعلا در یک درس امتحان نهایی شهریور به صورت آزمایشی اجرا می شود، در صورت موفقیت، از دی ماه همه اوراق امتحانی به صورت الکترونیکی تصحیح خواهند شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش وپرورش  خاطرنشان کرد: حذف فیزیکی تصحیح اوراق از دستاوردهای اجرای این طرح است و علاوه بر امتحانات نهایی، می توان در تصحیح اوراق امتحانات هماهنگ استانی و امتحانات داخلی از آن استفاده کرد.

وی، دقت، سرعت، امنیت و کاهش هزینه را از مزایای اجرای این طرح برشمرد و اظهارکرد: اجرای این طرح نیازمند زیرساخت های سخت افزاری است که در اغلب مناطق کشور، این زیرساخت ها وجود دارد.