رتبه 15 ایران در تولید علم و فناوری مجموعه هوا و فضا در جهان


به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان؛ منصور کبکانیان دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در نو د و پنجمین جلسه شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی که  در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، عنوان کرد: براساس روال همیشگی گزارشی از علم و فناوری داشتیم و در آن وضعیت مستندات علمی کشور از سال 2012 تا سال 2016 در مقایسه با بعضی کشورهای جهان و منطقه بررسی شد.

‎وی افزود: میانگین سرانه مقاله استنادشده 84/3 بود و رتبه ما در شاخص اچ ایندکس(این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود)  نیز در سال 2016، 42 برآورد شده است همچنین گزارشی از فناوری bitcoin موردتوجه قرار گرفت و این فناوری در مورد پول در فضای مجازی است و در حوزه اقتصادی در جهان در آینده مطرح است.

کبکانیان در ادامه از بررسی سکه دیجیتال و سند جامع توسعه هوا فضا در کشور خبر داد.

‎دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به دستور جلسه دوم اشاره کرده و گفت: گزارش پیشرفت اجرایی سند جامع هوا فضا را داشتیم که سند جامع توسعه هوافضای کشور با سه بخش تعریف شده که یک بخش، بخش هوایی و هوانوردی است، بخش بعدی ، گزارش بخش دفاعی هوا فضابوده و مسئولان در حال هماهنگی برای آماده شدن و در نوبت گذاشتن آن هستند وآنچه امروز مورد بحث بود بخش فضایی از گزارش هوا فضاست که جایگاه خوبی در ایران و جهان دارد.

‎وی بیان کرد: در تولید علم و فناوری مجموعه هوا و فضا، مقالات و ارجاعات رتبه 15 را در جهان داریم که در این زمینه از کشورهای مهم جلوتر است.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور عنوان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایفی را در سند توسعه جامع هوافضا تصویب کرده که شامل‌ تامین ماهواره های مخابراتی ملی، توسعه بومی ماهواره، توسعه خدمات موقعیت یابی با سامانه های جهانی، تامین ماهواره سنجشی ملی، توسعه بومی ماهواره سنجشی ملی 2 بود.

‎وی با بیان اینکه در بخش چهارم از وظایفی که در سند تکلیف شده ماهواره برها یا موشک های حامل ماهواره مورد توجه هستند، تصریح کرد: بخش پنجم مراقبت های فضایی بوده که بسیاری از کاربردهای کشور را تامین می‌کند، بخش کاربردها در این حوزه بسیار متنوع است و از نقشه برداری شناخت معادن را در برمی گیرد که جایگاه اقتصادی مهمی را برای کشور در پی خواهد داشت.

‎دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: مرکز ملی فضایی سیاستگذاری و هماهنگی این موارد را برعهده دارد اما متولی اجرا برای هر بخش جداگانه است و آخرین نکته که بودجه کمتری به آن اختصاص داده شده هدف "5-1 الف" در اهداف کلان حوزه فضایی است که ارتباط بین قرآن و اطلاعات در مفاهیم اسلام با بحث فضا و جهان تحت عنوان شناخت عظمت و نظم حاکم بر جهان و پی بردن به قدرت خالق جهانیان است.

وی گفت: حاضران نگرانی هایی از بودجه کم و تخصیص های کمتر داشتند که عدد و رقم دقیق تری را برای جلسات بعد درخواست کردیم.