راهنمای ثبت نام دبیرستان ها و هنرستان های مناطق 8 تا 11 تهران


به گزارش خبرگزاری فارس، در راستای یاری رساندن به انتخاب رشته بهتر و آگاهانه دانش‌آموزان پایه نهم، سلسله گزارش‌هایی با موضوع هدایت تحصیلی منتشر می شود.

در این گزارش به بیان اطلاعات مربوط به مدارس مناطق 10،9،8 و 11 تهران می‌پردازیم و به تدریج اطلاعات سایر مناطق نیز منتشر خواهد شد.

اطلاعات مدارس منطقه 8 تهران

اطلاعات مدارس منطقه 9 تهران

 

 

 

اطلاعات مدارس منطقه 10 تهران

 

اطلاعات مدارس منطقه 11 تهران