راهنمای ثبت نام دبیرستان ها و هنرستان های مناطق 12 تا 15 تهران


به گزارش خبرگزاری فارس، در راستای یاری رساندن به انتخاب رشته بهتر و آگاهانه دانش‌آموزان پایه نهم، سلسله گزارش‌هایی با موضوع هدایت تحصیلی منتشر می شود.

در این گزارش به بیان اطلاعات مربوط به مدارس مناطق 14،13،12 و 15 تهران می‌پردازیم و به تدریج اطلاعات سایر مناطق نیز منتشر خواهد شد.

اطلاعات مدارس و هنرستان‌های منطقه 12 تهران

اطلاعات مدارس و هنرستان‌های منطقه 13 تهران

اطلاعات مدارس و هنرستان‌های منطقه 14 تهران

اطلاعات مدارس و هنرستان‌های منطقه 15 تهران