راهنمای ثبت نام دبیرستان ها و هنرستان های مناطق 16 تا 19 تهران


به گزارش خبرگزاری فارس، در راستای یاری رساندن به انتخاب رشته بهتر و آگاهانه دانش‌آموزان پایه نهم، سلسله گزارش‌هایی با موضوع هدایت تحصیلی منتشر می شود.

در این گزارش به بیان اطلاعات مربوط به مدارس مناطق 18،17،16 و 19 تهران می‌پردازیم و به تدریج اطلاعات سایر مناطق نیز منتشر خواهد شد.

اطلاعات مدارس و هنرستان‌های منطقه 16 تهران

اطلاعات مدارس و هنرستان‌های منطقه 17 تهران

اطلاعات مدارس و هنرستان‌های منطقه 18 تهران

اطلاعات مدارس و هنرستان‌های منطقه 19 تهران