جزئیات سامانه «تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانی دانش آموزان»


به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در دوره آموزشی نرم افزار تخصصی تصحیح الکترونیکی پاسخ برگ‌های آزمون در اصفهان، اظهار داشت: بعد از اینکه حدود 2 سال روی این پروژه کار شده و همه مسائل مربوطه ارائه شد، موافقت وزیر آموزش و پرورش را دریافت کردیم.

وی افزود: به دنبال موافقت وزیر، با مدیران آموزش و پرورش کل استان‌ها صحبت کرده و سعی کردیم زمینه کار فراهم شود؛ چرا که اجرای این پروژه کار مهمی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نظام آموزشی آنچنان که آموزش می‌‌دهد، ارزشیابی می‌کند، بیان داشت: هر چه ارزشیابی، منطقی، جامع و درست تر باشد، آموزش را به بهترین نحو ممکن هدایت می‌کند.

عمادی ادامه داد: آموزش و ارزشیابی توام با یکدیگر هستند و اهمیت این موضوع بر همگان اثبات شده است؛ به همین دلیل در طی دهه‌های متمادی بخش‌های آموزش و امتحانات با هم فعالیت کرده‌اند.

 وی با اشاره به اینکه ارزشیابی اهمیت بسزایی دارد، خاطرنشان کرد: در ارزشیابی، انسجام ساختاری، فرایندی و روشی کافی در آموزش و پرورش ایران وجود ندارد؛ چراکه ارزشیابی را به لحاظ ساختار به صورت جزیره‌ای دیده‌ایم.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: از ارزشیابی پیش از دبستان تا ارزشیابی‌های آغازین قبل از کلاس و یا ارزشیابی‌های در طول فرایند آموزش، همگی باید در سیاست‌های واحدی اتفاق بیفتد و آیین‌نامه ارزشیابی واحد، این نوع ارزشیابی‌ها را مدیریت کند.

 عمادی گفت: یکی از کارهای مهمی که در آموزش و پرورش ایران در حال انجام است، امتحان نهایی است که فارغ‌التحصیل کردن دانش‌آموزان هدف نهایی آن است.

وی با اشاره به اینکه کار تصحیح همچنان متکی به فرد است، افزود: در تصحیح اوراق ممکن است اشکالاتی از سوی فرد رخ دهد و این اشکال در کل فرایند تصحیح ادامه پیدا کند و اگرچه اشکال کار این فرد را مصحح دوم می‌گیرد، اما باز در این مرحله نیز ممکن است اشکالاتی ایجاد شود.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش متذکر شد: با توجه به کمبودهای اعتباری، چندین ضرر به حوزه تصحیح وارد می‌شود؛ از جمله اینکه عده‌ای از افرادی که اقدام به تصحیح می‌کنند، از صحنه خارج می‌شوند.

عمادی ادامه داد: در 4 سال اخیر از افراد مختلف که در جهت بهبود روش‌های تصحیح ایده داشتند، به منظور الکترونیکی کردن تصحیح دعوت به عمل آوردیم که به دنبال آن نیز مدل‌های مختلف مطرح و در مرکز سنجش نیز ارائه شد؛ سپس نقص‌ها مشاهد شده و نتیجه آن نیز راه‌اندازی سامانه تصحیح اوراق الکترونیکی شد.

وی با تاکید بر اینکه این سامانه باید جامع و مانع باشد، تصریح کرد: در مرحله دوم این کار، افراد باید با شیوه‌های اجرای آن آشنا شوند تا ضمن دریافت آموزش‌های لازم، به نتایج مورد دلخواه دست پیدا کنیم