سهم سوابق تحصیلی و وضعیت اعمال آن در کنکور ۹۶


سوابق تحصیلی در کنکور ۹۶ تاثیر مثبت دارد و ۲۵ درصد سهم آن مربوط به نمرات دیپلم و ۵ درصد مربوط به نمرات دوره پیش دانشگاهی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سوابق تحصیلی در کنکور 96 تاثیر مثبت دارد و آنگونه که ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش می‌گوید: وضعیت تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 97 شهریور امسال با نظر شورای سنجش و پذیرش دانشجو مشخص می‌شود.

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش در رابطه با سهم سوابق تحصیلی در کنکور 96 گفت:  اعمال تاثیر مثبت سوابق تحصیلی متفاوت از تاثیر قطعی است و این بدین معناست که اگر سوابق تحصیلی باعث افزایش نمره کل آزمون هر زیرگروه شد در آن اعمال خواهد شد و اگر باعث کاهش نمره کل آزمون هر زیرگروه شود یعنی اثر منفی داشته باشد در آن زیرگروه اعمال نمی‌شود.

وی افزود: میزان تاثیر نمرات دروس دیپلم با تاثیر مثبت و حداکثر 25 درصد و نمرات پیش دانشگاهی با تاثیر مثبت و حداکثر 5 درصد است.