امکان کاهش عناوین درسی هر پایه در بازنگری


حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه پس از پایان توزیع کتاب‌های درسی در شهریورماه، بلافاصله طراحی کتاب‌های پایه دوازدهم را آغاز خواهیم کرد، اظهار داشت: به این ترتیب یک دوره تدوین کتاب‌های درسی نظام آموزشی بر اساس برنامه درسی ملی به پایان می‌رسد.

وی افزود: کتاب‌های تدوین شده 5 سال اعتبار دارند و بعد از 5 سال، اگر برنامه تغییر کند، بر آن اساس کتب را بازنگری می‌کنیم و اگر برنامه ثابت بماند و روش آموزش ایراد داشته باشد به دنبال اصلاح آن خواهیم رفت.

*سال آینده در کتب درسی 3 پایه مقطع ابتدایی بازنگری می‌کنیم

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان ادامه داد: سال تحصیلی 98ـ97 در کتب درسی مقاطع اول، دوم و سوم ابتدایی بازنگری خواهیم داشت و رویکرد ما در بازنگری‌ها آخرین تجربه‌های ارائه آموزش در مطالعات تطبیقی و نگاه به سند برنامه درسی ملی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی با جهت تولید محتوای تلفیقی است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از بررسی پژوهشی حجم کتب درسی خبر داد و بیان داشت: مسئله حجم کتاب را با متغیرهای متنوع مورد بررسی قرار دادیم زیرا آن را باید با یک قاعده دقیق سنجید.

وی اضافه کرد: متغیرهای مختلفی که حجم کتاب درسی باید با آن سنجیده شود، شامل بررسی حجم کتاب با آموزش معلمان و ساعت آموزشی، حجم کتاب فی‌نفسه، حجم کتاب در قیاس با چگالی دروس، استعداد، ضریب دشواری و بوم و حجم کتاب نسبت به برنامه می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان گفت: ما باید اهداف برنامه را به صورت ضمنی در هم تنیده ارائه کرده و آن را تفکیک نکنیم ضمن اینکه اهداف اولیه، ثانویه، پنهان و ارتباطات طولی و عرضی دروس را باهم یک بار دیگر بررسی کنیم تا ببینیم کجا قابل جمع است. 

*حجم کتب درسی بررسی می‌شود

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به سنت علمی و فراموش شده مباحثه اشاره و عنوان کرد: با ورود نظام تقلیدی آموزشی، این سنت مفید از یاد رفت و به فراموشی سپرده شد؛ روشی که می‌تواند آموخته‌ها را در ذهن تثبیت کند.

وی به امکان کاهش عناوین درسی اشاره کرد و بیان داشت: کیف دانش‌آموزان با 15ـ10 عنوان درسی پر شده است، شاید در بازنگری به این نتیجه برسیم که در هر سال تحصیلی 4 عنوان بیشتر تدریس نشود زیرا برخی دروس قابلیت تجمیع دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان اضافه کرد: می‌توانیم برخی دروسی که جنبه فن و مهارت دارد، ابتدا ارائه کنیم و سپس وارد حیطه آموزش دانش شویم.