امتحانات نهایی و داخلی شهریورماه دانش آموزان آغاز شد


به گزارش خبرگزاری فارس، امتحانات نوبت شهریورماه دانش‌آموزان سراسر کشور که اعم از نهایی و داخلی است، از امروز اول شهریورماه آغاز شد.

امتحانات نهایی مربوط به دانش‌آموزان سال سوم متوسطه سالی _ واحدی روزانه، پیش دانشگاهی سالی _ واحدی روزانه و نیم سالی _ واحدی بزرگسالان، راه دور و داوطلبان آزاد شامل را شامل می‌شود.

امتحانات داخلی مدارس در تمامی پایه‌های تحصیلی نیز از امروز به صورت داخلی و توسط مدارس آغاز شد.

امتحانات جبرانی شهریورماه از امروز چهارشنبه اول شهریورماه 1396 با درس معارف اسلامی، تعلیمات دینی و قرآن آغاز و تا سه شنبه 21 شهریورماه ادامه خواهد داشت.

یک هفته تا 10 روز پس از برگزاری آخرین امتحان، نتایج و کارنامه دانش‌آموزان اعلام خواهد شد.