انتخاب رشته، در پی هیجانات کاذب بازار کار


مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه متاسفانه امروز برخی از هیجانات کاذب و زودگذر که از فضای کسب و کار نامنظم کشور نشات می‌گیرد، بسیاری از دانش آموزان را در انتخاب رشته به مسیری می‌برد که مورد نیاز آینده نیست گفت: این در حالی است که علاقه دانش آموز و داشتن توانایی خاص برای رشته مورد نظر دو وجه مهم برای هدایت تحصیلی بشمار می‌رود.

به گزارش ایسنا،  عبدالوحید فیاضی به بررسی هدایت تحصیلی و برنامه ریزی برای سال تحصیلی جدید پرداخت و اظهار کرد: در روند هدایت تحصیلی همواره تحمیل‌های ناگزیری وجود دارد.

وی افزود: بازار کار، گرایش‌های کلی اجتماعی و هیجانات کاذب خانواده‌ها بر اساس بازار کار امروز در بسیاری از مواقع هدایت تحصیلی را در فضایی تحمیلی پیش می‌برد. در حالی که علاقه دانش آموز و داشتن توانایی خاص برای رشته مورد نظر دو وجه مهم برای هدایت تحصیلی بشمار می‌رود.

مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به این که هر رشته تحصیلی با توجه به نیازهای جامعه در آینده، طراحی و تنظیم شده است گفت: متاسفانه امروز برخی هیجانات کاذب و زودگذر که از فضای کسب و کار نامنظم کشور نشات می‌گیرد، بسیاری از دانش آموزان را در انتخاب رشته به مسیری می‌برد که مورد نیاز آینده نیست.

فیاضی افزود: نیازهای آتی کشور باید از طریق بررسی سندهای بالا دستی و چشم اندازهای پنج ساله و ۲۰ ساله برآورد شده و بر اساس این اسناد و نیازها هدایت تحصیلی و سپس ظرفیت‌های دانشگاه‌ها را تنظیم کرد.

وی در برنامه رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه دانش آموزان همواره باید با آینده نگری دست به انتخاب رشته بزنند اظهار کرد: بازار کار، علاقه و امکانات آموزشی در مناطق مختلف مهم‌ترین عوامل در تعیین انتخاب رشته دانش‌آموزان هستند.