به روزآوری رشته های کارو دانش متناسب با پیشرفت تکنولوژی


مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: رشته‌های کارو دانش متناسب با پیشرفت تکنولوژی، صنعت نوین و در بستر آی تی به‌طور مدام در حال به‌روز شدن هستند.  

مصطفی آذرکیش در گفت‌گو با مهر اضافه کرد: در سال گذشته ۱۵۳ رشته مهارتی را ارائه کردیم و هشت مجموعه نیز وارد مجموعه رشته‌های مهارتی شده که نشان می‌دهد به‌روز آوری به‌طور مدام انجام می‌شود.

وی ادامه داد: رشته‌های کارو دانش خیلی قدیمی نیستند و متناسب با پیشرفت تکنولوژی، صنعت نوین و به‌ویژه در بستر آی تی به‌روز می‌شوند.

به گفته مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش بعد از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش اسامی رشته‌های جدید ابلاغ می‌شوند.

او با بیان اینکه کارهای اولیه معرفی رشته انجام شده، تاکید کرد: عمده این رشته ها متناسب با پیشرفت تکنولوژی و نیازهای بومی در زمینه حفاظت از محیط زیست، تقویت تولید داخلی و صنایع دستی است.