استخدام هزار استادکار در هنرستان ها برای سال جاری


علی زرافشان در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره کمبود نیروی در هنرستان ها گفت: سال آینده باتوجه به اینکه هنرستان های ما سه ساله می شوند نیاز به تجهیزات, امکانات و هنر آموز داریم.

وی افزود: وزیر آموزش و پرورش با رایزنی هایی که با دولت انجام خواهد داد تدابیری را برای رفع این نیازها می اندیشند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال از ۸ هزار سهمیه استخدامی وزارت آموزش و پرورش یک هزار استخدامی سهمیه معاونت آموزش متوسطه است.

زرافشان بیان کرد: سال قبل نیز ۱۸۰۰ استاد کار جذب کردیم که سهیمه خوبی بود. جذب هزار استاد کار در امسال نیز جدا از سهیمه ای سالانه دانشگاه شهید رجایی است. سالانه ۵۰۰ جذب از این دانشگاه داریم.

وی خاطر نشان کرد:ترکیب سنی هنر آموزهای ما جوان است و در سال های آینده با بحران بازنشستگی رو به رو نخواهیم شد.