سیاست آموزش وپرورش در برابر سطح پایین کیفیت برخی مدارس دولتی


معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه براساس گزارش امتحانات نهایی به بررسی کیفیت در مدارس می‌پردازیم، گفت: در مدارسی که از سطح میانگین پایین‌تر هستند علت‌یابی مورد توجه قرار گرفته و برای رفع مشکلات برنامه‌ریزی می‌شود.

علی زرافشان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در خصوص توجه به ارتقای کیفیت مدارس دولتی اظهار کرد: سیاست‌هایی  را برای ارتقای سطح مدارس دولتی در نظر گرفته‌ایم تا کیفیت آموزشی در مدارس برای دانش آموزان به بهترین شکل ارائه شود.

وی افزود: در گزارش سالانه‌ای که از امتحانات نهایی دریافت می‌کنیم، بخشی از مدارس کیفیت لازم را ندارند و عملکرد آنها کمتر از میانگین منطقه است به عنوان مثال اگر در منطقه سه میانگین نمرات 16 است باید مدارس این منطقه خود را به این میانگین برسانند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش عنوان کرد: برای بهبود سطح فعالیت مدارس بر رفتارهای حمایتی متمرکز شدیم تا با اتخاذ این رویکرد سطح مدارس را ارتقا دهیم. در مدارسی که از سطح میانگین پایین‌تر هستند علت‌یابی مورد توجه قرار گرفته و برای رفع مشکلات برنامه‌ریزی می‌شود.

زرافشان گفت: ضعف در عملکرد گاهی ناشی از عوامل محیطی، نیاز به مشاوره برای دانش‌آموزان یا خانواده‌های آنها و مواردی از این قبیل است و باید بستر لازم برای رفع مشکل فراهم شود. به عنوان مثال در منطقه 16 تهران علت‌یابی برای ارتقای عملکرد مدارس انجام شد و برای حل مشکل افت نمره با بهره‌گیری از مشاوره این چالش رفع شد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: به طور کلی نسخه واحدی برای تمامی مدارس نداریم و بنابر شرایط راه حلی برای ارتقای کیفیت مدارس دولتی درنظرگرفته می‌شود.