روزشمار هفته پیوند انجمن اولیا و مربیان اعلام شد


به گزارش خبرگزاری فارس، هفته پیوند انجمن اولیا و مربیان از روز دوشنبه ۲۴ مهر ماه با شعار «انجمن اولیا و مربیان کارآمد؛ مدرسه سلامت» آغاز می‌شود.

بر این اساس، دوشنبه ۲۴ مهر ماه روز «انجمن اولیا و مربیان، مدرسه حسینی»، سه‌شنبه ۲۵ مهر ماه روز «انجمن اولیا و مربیان، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و چهارشنبه ۲۶ مهر ماه روز «انجمن اولیا و مربیان؛ سلامت جسم و روان» نام‌گذاری شده است. 

همچنین پنج‌شنبه ۲۷ مهر ماه روز «انجمن اولیا و مربیان، فضای مجازی»، جمعه ۲۸ مهر ماه روز «انجمن اولیا و مربیان، تعالی معنوی»، شنبه ۲۹ مهر ماه روز «انجمن اولیا و مربیان، کارآفرینی» و یک‌شنبه ۳۰ مهر ماه روز «انجمن اولیا و مربیان، یادگیری مداوم» نام دارد.