۳ شرط برای کمک نقدی والدین به مدرسه


به گزارش خبرگزاری فارس،‌ محمدرضا ولی‌زاده رئیس اداره توسعه انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس  در نشست خبری که امروز در ساختمان زنده‌یاد علاقه‌مندان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار داشت: دغدغه‌ای که همیشه داریم از کلیشه‌ها و قالب‌هاست که نسبت به انجمن اولیا و مربیان وجود دارد و تلاش می‌کنیم تا این نگاه‌ها را تغییر دهیم و عملکرد واقعی انجمن اولیا و مربیان را بیان کنیم.

وی با اشاره به انتخابات انجمن‌های اولیا و مربیان گفت: در ابتدای سال تحصیلی انجمن‌ها را تشکیل می‌دهیم و تمامی فرایندها توسط خود والدین طی می‌شود.

ولی‌زاده با بیان اینکه انجمن اولیا و مربیان 14 وظیفه دارد، ادامه داد: 5 بار در این وظایف، لفظ برنامه‌ریزی، 7 بار مفهوم مشارکت و 2 بار از لفظ نظارت استفاده می‌شود و منظور این است که والدین در برنامه‌ریزی، مشارکت و نظارت دیده می‌شوند.

وی افزود: هفته پیوند زمانی است که ما می‌خواهیم جایگاه انجمن اولیا و مربیان را در مدرسه بیان کنیم چرا که برخی والدین فکر می‌کنند که در تربیت فرزندان‌شان تا پشت در مدرسه موظف هستند و در داخل مدرسه نقشی ندارند.

رئیس اداره توسعه انجمن‌های اولیا و مربیان مدارس اضافه کرد: هر جا که انجمن اولیا و مربیان در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت دارد، تصمیم‌ها واقعی‌تر بوده و اجرا، رهاورد بیشتری داشته است.

وی در خصوص مشارکت نقدی والدین در امور مدرسه، گفت: قانونی که داریم که والدین می‌توانند در امور مالی مدرسه مشارکت کنند اما 3 شرط دارد اول اینکه خارج از فصل ثبت‌نام باشد، دوم اینکه داوطلبانه باشد و سوم هم در قبال دریافت وجه، رسید رسمی آموزش و پرورش ارائه شود.

ولی‌زاده تصریح کرد: حتی اگر انجمن اولیا و مربیان مدرسه تصویب کرد که پولی از خانواده‌ها برای موضوعی اخذ شود، این تصویب اجباری نیست.

وی تاکید کرد: هفته انجمن اولیا و مربیان برای این است که مردم نسبت به نقش خود آگاهی یابند و نقش خود را ایفا کنند.