ارزیابی ۱۰درصد دانش آموزان سوم و ششم ابتدایی در طرح پایش عملکرد


رضوان حکیم‌زاده در پاسخ به انتقاداتی که به ارزشیابی کیفی - توصیفی مبنی بر سطح پایین سواد دانش‌آموزان در این مقطع می‌شود به خبرگزاری مهر، گفت: اگر دانش‌آموزان ابتدایی نتوانند حداقل‌ها را در این دوره کسب کنند مجبور به تکرار پایه خواهند شد.

وی ادامه داد: قطعا ارزشیابی کیفی-توصیفی مزایایی دارد. کم‌کردن فضای رقابتی،توجه کردن به یادگیری مشارکتی و ایجاد یک فضای بدون استرس از دستاوردهای خیلی خوبی این طرح است.

حکیم‌زاده با اشاره به وظیفه معاونت ابتدایی در دوره‌های قبل، اضافه کرد: براساس دستور شورای عالی آموزش و پرورش مقرر بوده تا معاونت ابتدایی براساس یک روش دیگر به جز ارزشیابی کیفی-توصیفی، گزارشی از عملکرد دانش‌آموزان در مهارت‌های خواندن، نوشتن و حساب کردن  ارائه کند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش اظهار کرد: به دلایلی که من در جریان نیستم و قبل از ما بوده این طرح اجرا نشده است. از زمانی که ما مستقر شده‌ایم در حال کار کردن بر روی طرح پایش عملکرد هستیم تا بتوانیم بر اساس یک روش علمی به میزان سطح سواد دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی دست پیدا کنیم.

حکیم‌زاده تصریح کرد: تا زمانی که طرح اجرا نشود ما نمی‌توانیم صد درصد بگوییم این طرح خوب عمل کرده است یا نه چون انتقادات و شواهدی مبنی بر اینکه دانش‌آموزان حد مطلوب یادگیری را طی نکرده‌اند و به مقاطع بالاتر رفته‌اند، وجود دارد.

وی با بیان اینکه این طرح به به تصویب شورای معاونان هم رسیده است و در حال تدوین راهکار اجرایی آن هستیم، اضافه کرد: قرار است ده درصد دانش‌آموزان که معرف نمونه اصلی در پایان پایه سوم و ششم هستند به جز روش کیفی - توصیفی، بررسی و ارزیابی کنیم.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از برنامه‌های معاونت ابتدایی آسیب‌شناسی طرح کیفی - توصیفی است، ادامه داد: گزارش این طرح  به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه خواهد شد و طبق آن قادر خواهیم بود نقاط ضعف این طرح را شناسایی کنیم.

حیکم‌زاده با اشاره به اقدامات مداخله‌ای برای تقویت دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، اظهار کرد: همه دانش‌آموزان باید حداقل‌هایی را کسب کنند تا بتوانند به پایه بعد بروند اگر نتوانند مجبور به تکرار پایه خواهند شد.

وی اضافه کرد: درهمین راستا برنامه‌های مداخله‌ای مثل برگزاری کلاس فشرده در تابستان، غربالگری دانش‌آموزان قبل از ورود به مدرسه برای تشخیص دیرآموزی، آموزش به والدین و...، اجرا کرده و می‌کنیم.