بیش از 40 درصد دانش آموزان جهان دچار بی خوابی اند


به گزارش خبرگزاری فارس، نتایج یک بررسی نشان داد، بیش از 40 درصد دانش‌آموزان در سال 2015 کمتر از 7 ساعت خوابیدند. 

اکثر کارشناسان بهداشتی معتقدند، دانش‌آموزان به 9 ساعت خواب در طول شبانه روز نیاز داند و این در حالیست که بیش از 40 درصد آنها بیشتر از اینکه بخوابند و استراحت کنند، در فضای مجازی و اینترنت هستند. 

پژوهشگران باور دارند، استفاده از رسانه‌های اجتماعی در میان دانش‌‌آموزان به طور قابل توجهی با کاهش کیفیت خواب، اعتماد به نفس پایین، افزایش اضطراب و سطح افسردگی در ارتباط است؛ از طرف دیگری عدم خواب کافی منجر به ترشح بالای هورمون‌های استرس و هورمون‌های تنظیم کننده گرسنگی می‌شود که همین موضوع احتمال پرخوری و اضافه وزن را به همراه دارد.

محققان با تاکید بر این مسئله که رفتار و استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی با خطر تضعیف سلامت روان گره خورده است، گفتند: «بین افسردگی و بی‌خوابی ارتباط مستقیم وجود دارد و از سال 2009، تعداد دانش‌اموزانی که دچار کمبود خواب هستند، 3 برابر افزایش یافته است».

بر اساس نتایج داده‌ها، دانش‌‌آموزان بیش از هر زمان دیگری دچار بی‌خوابی‌اند؛ به طور متوسط هر دانش‌آموز حداقل 5 ساعت از روز را برای فضای مجازی اختصاص می‌دهد.