سواد «آی تی» دانش آموزان افزایش یافته است


به گزارش خبرگزاری فارس، اولین کنفرانس ملی فرصت‌ها و پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تخصصی آموزش با مشارکت دانشگاه فرهنگیان در پژوهشگاه فناوری اطلاعات (مخابرات) برگزار شد.

امیرهوشنگ تاج‌فر دبیر این کنفرانس با بیان اینکه شکل‌گیری این همایش با تفاهم و همکاری دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگاه فناوری اطلاعات بود، اظهار داشت: این همایش بر دو بعد تاکید دارد؛ بعد یادگیری و آموزش و بعد فناوری در فرآیند یادگیری و یاددهی است.

وی افزود: سواد آی‌تی دانش‌آموزان ما افزایش یافته است و اگر سواد آی‌تی معلم در حد دانش‌آموزان نباشد، مطلوب نیست و تفاهم ما و دانشگاه فرهنگیان برای آموزش معلمان و افزایش اثربخشی معلمان در این حوزه است.

تاج‌فر اضافه کرد: یک شبکه اجتماعی ویژه دانشجومعلمان ایجاد کرده‌ایم که محتوای این همایش را با آنها به اشتراک می‌گذاریم.