معلمان از تکنولوژی عقب هستند


به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان با حضور در اولین کنفرانس ملی فرصت ها و پیشرفت های فناوری ارتباطات و اطلاعات که در پژوهشگاه فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: معلم جدید باید از توانایی های تکنولوژی برخوردار باشد که متاسفانه گام های زیادی از این مرحله را عقب هستند.

وی افزود: در تربیت معلم جدید باید بخشی از شاکله او، تکنولوژی باشد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به فرصت سازی برای معلمان در چهار مرحله گفت: در فرصت رسمی، تربیتی بخشی از دروس تربیتی مربوط به موضوع ICT هستند.

وی ادامه داد: مرحله دوم تربیت معلم برنامه درسی غیررسمی که ناظر بر فرصت داوطلبانه است تا معلمان حسن استفاده را کنند.

مهرمحمدی مرحله سوم را فرصت غیرمستقیم دانست و گفت: باید تمام اساتید در تمام دروس الگو سازی ICT را در آموزش داشته باشند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: باید محیط دانشگاه هوشمند باشد و از تکنولوژی حداکثری بهره مند شوند.