توزیع کتب جدید پایه دوازدهم از مهر 97


به گزارش ایسنا، امانی طهرانی در خصوص نحوه بازنگری و تالیف کتب جدید مقاطع مختلف تحصیلی با بیان اینکه تدوین و تالیف کتب درسی از پایه ششم دبستان آغاز شد گفت: دانش آموزان در سال 91 از پایه پنجم به ششم آمدند و این روال ادامه پیدا کرد و امسال نیز  کتاب های پایه یازدهم عوض و برای مهر 97 کتاب های پایه دوازدهم جدیدی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

امانی طهرانی در ادامه در خصوص تدوین و بازنگری کتب درسی اظهار کرد: در سال های اخیر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی را وزارت آموزش و پرورش تحت عنوان مبانی نظری تحول بنیادین چاپ کرد که مبنای نظری گسترده ای نیز دارد که مبنای نظری سندی است تحت عنوان تحول بنیادین که تولید و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و یکی از زیر نظام های سند تحول برنامه درسی ملی است.

وی گفت: برنامه درسی تولید شده در سال 91 به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید که مبنای اسنادمان است.

 رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش افزود: نیاز سنجی و خواست سنجی‌های دانش آموزان در فرآیند های مشخص و پژوهشی انجام می شود؛ برای  هر کتاب درسی یک مطالعه برنامه های درسی دیگر کشورها و همچنین مطالعه تطبیقی هم انجام شده که مبنای تالیف های جدید را تشکیل می دهند ، این مبناهای پژوهشی، نیاز سنجی و مطالعه تطبیقی کار پژوهشی است.

امانی طهرانی افزود: برای تدوین و تالیف کتب درسی هر ماده درسی محتوا، هدف، رویکرد، یادگیری ها و نقشه کلی درس، شورای برنامه‌ریزی درسی تشکیل می‌شود که از متخصصان حوزه محتوا، برنامه ریزی، روانشناسی درسی، علوم تربیتی و تربیت اسلامی و نماینده معلمان حضور دارند که نقشه یادگیری یک موضوع درسی را تالیف می کنند.

 رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد گفت: هر گروه درسی برای هر تالیف جدیدی دست به نیاز سنجی می زند و این نیاز سنجی‌ها بستگی به گستردگی آن دارد.

امانی طهرانی در خصوص نقدی که به محتوای کتابهای درسی شده است افزود: کتاب با مجله فرق می کند و یک کتاب فرایند تولید و چاپش به دو سال زمان نیاز دارد و  فضای کتاب درسی فضای پرداختن به عمق ها و مسائل بنیادی است و در کتاب درسی مهارت‌ها و فرایندهای علمی آموزش داده می شود.