۳۷ درصد دانش آموزان قبل از دیپلم ترک تحصیل می کنند


به گزارش خبرگزاری فارس، الله‌کرم لیراوی رئیس کانون آموزشگاه‌های مهارت کشور در برنامه پرسشگر با انتقاد از سیر نادرست مهارت‌آموزی در آموزش و پرورش، اظهار داشت: اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتی، علوم و سیاست مقاومتی را در همه زمینه‌ها دنبال کنیم، یکی از راه‌های آن مهارت‌آموزی است.

وی با تاکید بر اینکه مهارت‌آموزی به‌خوبی پیاده نشده است، افزود: برگزار اردو و گردش‌های علمی یکی از روش‌های فعال تدریس است اما باید ببینیم برگزاری اردوها چقدر منجر به مهارت آموزی و اشتغال شده و آیا خروجی خوبی داشته است؟

رئیس کانون آموزشگاه‌های مهارت کشور با طرح این پرسش که چقدر در اردوها به دانش‌آموزان مهارت‌های مختلف آموزش داده می‌شود، گفت: 13 میلیون و 300 هزار دانش‌آموز، 96 هزار مدرسه و 534 هزار کلاس درس داریم، اما خروجی این مدارس به این شکل است که حدود 37 درصد دانش‌آموزان تا حد دیپلم ترک تحصیل کرده، حدود 56 درصد به مدرک دیپلم می‌رسند و 7 درصد از این دانش‌آموزان به دانشگاه راه پیدا می‌کنند؛ ضمن اینکه از 93 درصدی که دیپلم گرفته، ترک تحصیل کرده و یا بیکار هستند، حدود 85 درصد آنها تا مقطع دیپلم شغلی پیدا نمی‌کنند و یا کسانی که شغلی را به‌دست می‌آورند، 85 درصدشان شغل مرتبط با مدرک خود ندارند.

لیراوی با تاکید بر اینکه تا زمانی که قداست برای مدرک تحصیلی وجود دارد این روند ادامه دارد، خاطرنشان کرد: باید تغییر نگرشی در این موضوع ایجاد شود که البته عوامل متعددی در آن نقش دارد؛ یکی ساختار سازمانی و موضوع استخدام است که بر اساس مسیر منطقی و صحیح انجام نشده و موضوع دیگر عدم فرهنگ‌سازی در خانواده‌هاست.

وی اضافه کرد: باید این طور فرهنگ‌سازی شود که ارزش یک تکنسین جوشکار به اندازه فرد دارای مدرک دکتری باشد؛ زیرا وقتی که مهارت ضعیف شود، بیکاری و ده‌ها آسیب دیگر مانند اعتیاد و طلاق نیز با آن مرتبط است.

رئیس کانون آموزشگاه‌های مهارت کشور با اشاره به راهکارهای عملیاتی برای رفع این مشکل، عنوان کرد: در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو بخش وجود دارد که در وزارت کار حدود 100 هزار آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد فعال است؛ ضمن اینکه 600 مرکز دولتی نیز در این خصوص فعالیت می‌کند.

لیراوی با بیان اینکه در وزارت آموزش و پرورش نیز سازمان مدارس و مراکز غیردولتی فعالیت می‌کند، گفت: این مراکز نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند و اگر دولت حقوق بخش خصوصی را در سازمان‌های فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه‌های آزاد بدهد، بسیار مؤثر است؛ چراکه در 10 هزار آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد، 500 میلیارد تومان تجهیزات گذاشته شده است و حدود 100 هزار پرسنل در آن فعالیت می‌کند.