آموزش سبک زندگی سالم و خود آزمایی سرطان به دانش آموزان


به گزارش خبرگزاری فارس، علی متولی زاده اردکانی در آستانه برگزاری سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن اظهارداشت: مرکز پیشگیری سرطان نسترن با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد و جهاد دانشگاهی سومین سمپوزیوم بین المللی نسترن را از تاریخ 8 تا 10 آذر ماه سال جاری برگزار خواهد کرد.

دبیر علمی سومین سمپوزیوم بین المللی نسترن در مورد محورهای علمی این سمپوزیوم افزود: پیشگیری و تشخیص زود هنگام سرطان، مدیریت و درمان هدفمند سرطان، تغذیه و مکمل های دارویی و نقش آنها در پیشگیری از سرطان و مطالعات پایه و میان رشته ای سرطان از محورهای اصلی سومین سمپوزیوم بین المللی نسترن است.

وی بیان داشت: یکی از اهداف مهم سمپوزیوم، نهادینه کردن راهبرد پیشگیری از سرطان در بین مدیران و مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت و هم زمان در بین جوانان است.

متولی زاده اردکانی عنوان کرد: در جهت اجرایی کردن این راهبرد، مرکز پیشگیری سرطان نسترن به شکلی هدفمند 100 دبیرستان دخترانه در مشهد را زیر پوشش آموزش های پیشگیری از سرطان در حوزه های تغذیه، سبک زندگی سالم، روانشناسی، ژنتیک، ورزش و خود آزمایی قرار داده است.

دبیر علمی سومین سمپوزیوم بین المللی نسترن گفت: در طول دو دهه گذشته بسیاری از کشور های پیشرفته جهان برنامه های کنترل سرطان و برنامه های آموزشی پیشگیری از سرطان را در سطوح دبستان و دبیرستان اجرا کرده اند تا انتخاب سبک زندگی سالم توسط جوانان نهادینه شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وزارت بهداشت و درمان بر سیاست های درمانی تاکید دارد، مرکز پیشگیری از سرطان نسترن امیدوار است بتواند این خلاء را حداقل در استان خراسان پر کند و تجربه‌های کسب شده در حوزه آموزش روش های پیشگیری از سرطان را در آینده به دیگر استان‌های کشور انتقال دهد.