فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397 اعلام شد


حذفیات کنکور سراسری 97 اعلام شد.
این حذفیات شامل دروس عمومی و اختصاصی (ریاضی-تجربی و انسانی می باشد.)
 

 
         الف) دروس عمومی                                               
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
قرآن و تعلیمات دینی2 (دین ‌و زندگی 2)
222
دوم
94
1-  فعالیت‌ها شامل:
نمونه یابی درصفحه 11- خودکاوی در صفحات 89 ، 90 و 118 - مقایسه در صفحه 91- ذکر نمونه‌ها در صفحات 106، 117 و 129- تطبیق در صفحات 119 و 151- همفکری در صفحه 128 - تفکر در آیات در صفحه 130- بررسی در صفحات 131، 167 و 180
2- پیشنهاد­ها در صفحات 14، 28 تا 31، 41، 59، 67، 75، 83، 109، 123، 133، 143، 159، 187 و 189
3- یادآوری­ها در صفحات 2 تا 3، 101 و 111
4- شعر صفحه 15
5- پاورقی­های کتاب
6- ترجمه­هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.
7- گام­ها در صفحات 27، 47، 97، 108، 123، 142، 158، 173 و 188
8- بیشتر بدانیم در صفحات 23، 25 تا 27، 57 تا 58، 93 تا 96، 99، 120 تا 122، 141 تا 142، 153 تا 157، 171تا 172، 185 تا 186
 9- مطالب نوشته شده در کادر آبی: صفحات 8 تا 11و 19 تا 21 و 39 تا 40
 
 

 

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397
 الف) دروس عمومی
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
قرآن و تعلیمات دینی 3
(دین و زندگی 3 )
251
سوم
95
1- فعالیت‌ها شامل:
بررسی در صفحات 15، 30، 102، 176 , 190، 202،
جست‌وجو در صفحه 39
راه حل در صفحه 192
شناسایی عوامل در صفحه 203
تطبیق در صفحات 42، 44، 88، 139
خودارزیابی در صفحات 113، 161، 178
مقایسه در صفحه 120
اندیشه در صفحه 138
طبقه‌بندی در صفحه 189
2- برای مطالعه‌ها : در صفحات 15 تا 16، 28 تا 29، 33، 34 تا 35، 41، 44 تا 46، 56 تا 57، 65 تا 66، 78، 90 تا 91، 92، 99، 101 تا 102، 120 تا 121، 126 تا 129، 140، 150، 162 تا 163، 174، 181 تا 182، 192 تا 195، 205، 207 تا 212
3- پیشنهادها : در صفحات 35، 47، 57، 72، 93، 106، 115، 131، 141، 165، 183، 195
4- گام‌ها : در صفحات 18، 71، 107، 130، 151، 166، 206
 5- یادآوری‌ها : در صفحات 6 تا 7، 154، 168 تا 169
6- ترجمه‌هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.
7- پاورقی‌ها
 
 
 

 

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397
            الف) دروس عمومی

 

نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
معارف اسلامی
( دین و زندگی )
1/285
پیش‌دانشگاهی
96
1- فعالیت‌ها شامل :
- بررسی در صفحات 28، 51 ، 59، 61، 72، 96 - برنامه‌ریزی در صفحه 62 -  پیشنهاد در صفحه 20، 29، 40، 77 ,88- ذکر نمونه‌ها در صفحه 47- خودارزیابی در صفحات 34،36،69، 73-  هم‌اندیشی در صفحات 93 و  98،  مقایسه در صفحه 33، پیام  آیات در صفحه24، یادآوری در صفحه3
2- برای مطالعه: در صفحات 10 تا 12، 19 تا 20، 53 تا 54، 63، 75 تا 76، 95، 97 تا98، 99 تا 102، 110 تا 138
3- ترجمه‌هایی که در مقابل آیات نوشته شده است.
4- پاورقی‌ها
5- کتاب‌نامه
 
 

 

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397
 الف) دروس عمومی
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
عربی 2 کلیه رشته ­ها (به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)
 
1/224
دوم
94
- بخش‌های الصورالجمالیه فی القرآن الکریم فی رحاب نهج البلاغه و فی ظلال الدعاء
- تمامی متون تحت عنوان «کـیـف» در هر ده درس کتاب
- مبحث اسماء خمسه
- مبحث «اشعهالقمـرالفضـیـه» (جایگاه صفت در ترکیب اضافی)
- مبحث تطابق عدد و معدود
عربی3 کلیه رشته‌ها (به ‌استثنای‌ رشته ادبیات و علوم انسانی)
 
1/254
سوم
95
-          - نوع تقسیم حال:«حال فعلیه و اسمیه»
-          - مبحث«واو حالیه» / مبحث (ماضی+ ماضی= ماضی بعید یا ماضی ساده) و (ماضی + مضارع = ماضی استمراری)
-          - نقش «حال» بودن کلمه «وحده»
-          - فعل مضاعف
-          - اسماء خمسه
-          - پاورقی درباره نکره مقصوده بودن (ای) و (ایه)
-          - بحث توابع (عطف بیان و صفت)
-          - متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدالثانی و بعد مرور زمن
-          - معتلات مزید؛
-          - فعل استثنایی «رای،یری، رؤیه، ربه همراه مشتقات آن» ؛
-          - معتلات مجهول مانند: قیل، یـقال ؛
-          - اعراب تقدیری اسم مختوم به ضمیر متکلم ی مانند نعمتی ؛
-          - تشخیص نوع اعلال و تشخیص ماقبل اعلال؛
-          - تشخیص حروف اصلی در معتلات؛
-          - ذکر نوع مفعول مطلق در «ایضا، حقا، جیدا، شکرا، سمعا و طاعه، سبحان الله، معاذ الله...»؛
-          - - نکته های صفحه 61 (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول صفحه 62)؛
-          - متن داستانی خانواده آقای مجدی؛
-          - واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
-          - بخش ملحقات در انتهای کتاب
 

 

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397
ب) دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
شیمی 2 و آزمایشگاه
1/227
دوم
94
- مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.
- نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو هدف‌های برنامه درسی شیمی نیست.
شیمی 3 و آزمایشگاه
1/257
سوم
95
شیمی
1/289
پیش دانشگاهی
96
آمار و مدلسازی( علوم ریاضی)
3/234
دوم
94
فصل هشتم
فیزیک (1) و آزمایشگاه
2/206
اول
93
- قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قایم
- زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
فیزیک (2) و آزمایشگاه
2/226
دوم
94
فیزیک (3) و آزمایشگاه ( علوم ریاضی)
4/256
سوم
95
فیزیک ( علوم ریاضی)
2/293
پیش‌دانشگاهی
96
 
 

 

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397
ج) دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
زیست­ شناسی و آزمایشگاه 1 (دوم)  
1/231
دوم
94
بخش‌های بیشتر بدانید،جدول­ها، پانویس صفحات و پیوست‌های کتاب
زیست شناسی و آزمایشگاه 2 (سوم)
1/261
سوم
95
زیست شناسی
2/290
پیش‌دانشگاهی
96
آمار و مدلسازی ( علوم تجربی)
5/258
سوم
95
فصل هشتم
فیزیک (1) و آزمایشگاه
2/206
اول
93
قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قایم
زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
فیزیک (2) و آزمایشگاه
2/226
دوم
94
فیزیک (3) و آزمایشگاه (علوم تجربی)
3/256
سوم
95
فیزیک  (علوم تجربی)
1/288
پیش‌دانشگاهی
96
شیمی 2 و آزمایشگاه
1/227
دوم
94
- مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.
- نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو هدف‌های برنامه درسی شیمی نیست.
شیمی 3 و آزمایشگاه
1/257
سوم
95
شیمی
1/289
پیش‌دانشگاهی
96
 
 

 

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397
 د) دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی  
 
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
عربی 2 رشته ادبیات و علوم انسانی
 
2/224
دوم
94
- در بخش‌های الاضواء القرآنیه و فی رحاب نهج البلاغه فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده می­شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نیز درج شده باشد.
- واژه‌های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
عربی 3 رشته ادبیات و علوم انسانی
2/254
سوم
95
-  بخش‌های الصور الجمالیه فی القرآن الکریم و فی رحاب نهج البلاغه و فی ظلال الدعاء
- تشخیص نوع اعلال؛
- تشخیص ماقبل اعلال؛
- تشخیص حروف اصلی در معتلات؛
- ذکر نوع مفعول مطلق در «ایضا، حقا، جیدا، شکرا، سمعا و طاعه، سبحان الله، معاذ الله...»؛ به عنوان نمونه: درس 7 ص 79 بخش کارگاه شماره 3 «کلمه کثیرا گاهی در جمله نقش مفعول مطلق را ایفا می‌کند.»
- واژه‌های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
- بخش ملحقات در انتهای کتاب.
عربی  رشته ادبیات و علوم انسانی
1/316
پیش‌دانشگاهی
96
- ملحقات جمع سالم
- کلیه پاورقی­ها
- درس 8 ص 67 بخش قواعد دو سطر «و قد یکون العامل اسما...» تا «بغیر الحق»