پایش سطح سواد دانش آموزان ابتدایی


به گزارش ایسنا، رضوان حکیم زاده ، در خصوص انتقادهایی که به ارزشیابی توصیفی دانش آموزان مقطع ابتدایی می‌شود، گفت: برای رفع ابهام پایش عملکرد دانش آموزان را بر اساس مصوبه ۹۱۱ شورای عالی آموزش و پرورش اجرایی خواهیم کرد که کلیات آن در شورای معاونان به تصویب رسیده است. همچنین این موضوع در کمیسیون‌های شورای عالی مطرح شده و با توجه به بازخوردها در حال اصلاح نهایی است.

وی ادامه داد: بر اساس  این طرح ۱۰ درصد از دانش آموزان مقطع سوم و ششم ابتدایی از نظر مهارت های اصلی (خواندن، نوشتن، حساب کردن و مطالعات اجتماعی) مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرند و بعد از این پایش می توانیم پاسخی دقیق و بر اساس پژوهش های میدانی در خصوص سطح سواد دانش آموزانی که بر اساس ارزشیابی توصیفی ارزیابی می شوند بدهیم.

حکیم زاده در خصوص دانش آموزان دیرآموز در کلاس‌های عادی نیز گفت: بر اساس رویکرد آموزش و پرورش دانش آموزان دیرآموز نیز در کلاس‌های عادی پذیرفته می شوند که این موضوع مورد دفاع و قبول ماست اما حضور یک دانش آموز دیرآموز معادل سه دانش آموز در تراکم کلاس باید محسوب شود تا فرصت کافی برای آموزش این نوع دانش آموزان در کلاس های درس فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، وی گفت: در حال حاضر برای نظارت و پیگیری استانداردها برنامه‌های مداخله‌ای که پیش از این دیرتر آغاز می‌شد را از ابتدای سال تحصیلی آغاز کردیم تا با این نوع برنامه‌های مداخله‌ای ضعف در مهارت‌های اصلی برطرف شود. همچنین غربالگری که از لحاظ سطح دانش آموزان انجام می‌شد را از سال اول به پیش دبستانی و پایان چهار سالگی رساندیم تا فرصت یادگیری و مداخله‌های به هنگام برای این کودکان فراهم شود.