وجود ۱۷ نوع مدرسه را به مصلحت نظام نمی دانیم


محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره ی تنوع مدارس اظهار کرد: بحثی را در همین ارتباط در کمیسیون آموزش و تحقیقات دنبال می کنیم.

وی افزود: در نظام‌آموزشی کشور ۱۷ نوع مدرسه وجود دارد. این‌تنوع را در دستور بررسی قرار داده ایم البته این بحث فعلا خام است. 

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: هر کدام از این مدارس برای پذیرش دانش آموز روش های خاصی را به کار می برند که این رویکردها را به مصلحت کشور نمی دانیم.

زاهدی تصریح کرد: یکی از اولویت های ما رسیدگی به وضعیت این ۱۷ نوع مدرسه است.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی‌تاکید کرد: باید وضعیت این ۱۷ نوع مدرسه ساماندهی شود.

مدارس ایران در قالب مدارس دولتی، نمونه مردمی، هیات امنایی، شاهد و ایثارگر، معارف اسلامی، سمپاد (پرورش استعدادهای درخشان) و استثنایی مشغول فعالیت هستند. اکثر این مدارس که نام خاص نیز گرفته اند، برای پذیرش دانش آموز، آزمون های ورودی می گیرند و روش های خاص آموزشی و مدیریتی دارند.