رویکرد آموزش و پرورش «کنکور محور» است


به گزارش خبرگزاری فارس، نصرالله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در برنامه پرسشگر با بیان اینکه زحمتی که کارشناسان در تهیه محتوای کتب درسی می‌کشند، قابل تقدیر است، اظهار داشت: با وجود محتوای خوب اما در واقعیت بین آن چیزی که دانش‌آموزان فرامی‌گیرند و آنچه در جامعه می‌گذرد، تفاوت و تناقض وجود دارد.

وی افزود: متون درسی با رویکرد تاثیرگذاری در کنکور مطالعه می‌شوند و معلمان هم آموزش‌ها را تحت تاثیر این آزمون انتقال می‌دهند و به همین دلیل متون درس دینی باعث ایجاد معرفت در دانش‌آموزان نمی‌شود.

پژمانفر اضافه کرد: معلمانی که وظیفه انتقال مفاهیمی چون ایثار و شهادت را به دانش‌آموزان دارند گاهی اعتقاد درونی به این مسائل ندارند و تا زمانی که تجربه درونی وجود نداشته باشد تنها انتقال دانش صورت می‌گیرد و معرفتی ایجاد نمی‌شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه زمانی که ما به دنبال ایجاد باور دینی در دانش‌آموزان هستیم، جامعه گاهی با این مفاهیم هماهنگ نیست، گفت: رویکرد آموزش و پرورش هم تنها آموزشی است که به انباشت دانش منجر می‌شود و اعتقادی به وجود نمی‌آورد.