افزایش ثبت نام در رشته های کاردانش در مناطق محروم و مرزی


مصطفی آذرکیش در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به توسعه تعاملات با سایر دستگاه‌های اجرایی به منظور رشد آموزش‌های مهارتی اظهار کرد: دوره‌های آموزشی توانمندسازی مدیران و هنرآموزان را با کمک سایر دستگاه‌ها برگزار کردیم. به عنوان مثال 25 دوره آموزشی با کمک سازمان فنی و حرفه‌ای در مرکز تربیت مربی کرج برگزار شد، دوره آموزشی فرش با همکاری مرکز ملی فرش و دوره آموزشی بورس را با همکاری سازمان بورس برگزار کردیم.

وی افزود: سیاستی که کمک می‌کند تا فاصله بین عرضه و تقاضا در بازار کار کم شود همین تعامل با دستگاههای اجرایی دیگر است. امسال در حوزه برونسپاری در شاخه کاردانش بیش از 3300 مورد افزایش ثبت نام داشتیم.

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در امر تجهیزات و نیروی انسانی روش‌های تامین متنوعی در حوزه کاردانش وجود دارد گفت: یکی از روش‌های تامین تجهیزات این است که از بودجه تخصیصی دولتی استفاده کنیم که رقم اعتبار آن برای سال جاری، 53 میلیارد و 480 میلیون تومان بود. راهکار دیگر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی خارج از آموزش و پرورش است.

آذرکیش ادامه داد: افزایش برونسپاری به معنای افزایش مشارکت‌ هاست.

وی با بیان اینکه شاخه کاردانش منعطف است اظهار کرد: اگر رشته‌ای ایجاد کنیم که نیروی انسانی و تجهیزات برای آن در منطقه‌ای نداشته باشیم، بلافاصله برونسپاری می کنیم؛ این مدل موفق آموزش مهارتی دنیاست.

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: توجه ما در سال جاری به مناطق محروم و مرزی معطوف بود به طوری که شاهد رشد ثبت نام بیش از 28 درصدی در هرمزگان و رشد ثبت نام بیش از 24 درصدی درسیستان و بلوچستان بودیم. در  مجموع در 18 استان شاهد رشد بیش از 20 درصدی ثبت نام در شاخه کاردانش بودیم که بیشتر مربوط به مناطق محروم و مرزی بود.

آذرکیش ادامه داد: امسال آموزش‌های مهارتی در دختران هم رشد یافته است که نشان دهنده افزایش اقبال به سمت رشته‌های مهارتی و کاردانش است.