سطح انتظارات مردم از مدارس غیردولتی بالا رفته است


به گزارش ایلنا، مجتبی زینی وند در گردهمایی شورای عالی موسسان مدارس غیردولتی کشور اظهارکرد: انتخاب توسعه مشارکت های مردمی و استفاده از ظرفیت های مردم برای کمک به آموزش و پرورش و همچنین اداره امور مربوطه یک ضرورت در کشور محسوب می شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی افزود: در کشورهای توسعه یافته فرایند را به گونه ای تسهیل کرده اند که علاقه مندان به تعلیم و تربیت، سهم و دین خود را ادا می کنند و خوشبختانه نگاه دولت تدبیر و امید ، تسهیل به این امر است.

زینی وند ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته خوشبختانه وضعیت کیفیت آموزشی در استان اصفهان مناسب و مطلوب است.

وی تصریح کرد: اگر قرار است مردم به ما اعتماد کنند مبنای آن را باید به گونه ای دنبال کنیم که اعتماد مردم به مدارس غیردولتی سلب نشود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: اگر قرار است به عنوان موسس، وظیفه راهبری آموزشی در مدارس را به عهده بگیریم، مقدمه خدمت به نظام تعلیم و تربیت کشور، راه اندازی یک واحد آموزشی است.

وی عنوان کرد: مهمترین وظیفه موسسان این است که باید به عنوان راهبر آموزشی فعالیت داشته باشند که وظیفه سنگینی است و همه مولفه ها باید در چارچوب تصمیم گیری راهبران آموزشی قرار بگیرند.

زینی وند گفت: در حال حاضر سطح انتظارات مردم از مدارس غیردولتی بالا رفته است و باید متوجه تغییرات انتظارات مسئولان، جامعه و اولیا و دانش آموزان از موسسین مدارس غیردولتی باشیم.

وی افزود: با انجام آموزش‌های الکترونیکی می‌توان دانش آموزان بازمانده از تحصیل را به عرصه تعلیم و تربیت برگردانیم.