سهم دانش آموزان از فضای آموزشی کشور چقدر است؟


به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ فضای آموزشی و طراحی فضای آن باید با سن و مقطع تحصیلی دانش آموزان هماهنگ باشد اکنون بیش از یک قرن است که مفهوم ‌‌آموزش و پرورش در مراکز اجتماعی به عنوان موضوعی داغ مورد بحث است. مسئله فضای آموزشی و تاثیر آن در روند آموزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است و حتی اثر آن در پیشرفت تحصیلی و موفقیت در آزمون سراسری اثبات شده است.

اکنون متوسط سرانه فضاهای آموزشی برای هر دانش آموز در کشور ۵/۱۶ متر مربع برآورد شده است که این عدد سهم هر دانش آموز از فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی است و این مساله در حالی است که سرانه دانش آموزی استاندارد ۸/۳۹ مترمربع سرانه استاندارد ملی فضاهای آموزشی است که بر اساس سند زیر نظام فضاهای آموزشی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هدف گذاری شده و اکنون حدود سه متر مربع تا رسیدن به نقطه استاندارد فاصله داریم.

فاصله با استانداردهای جهانی نیازمند ساخت فضاهای استاندارد بوده که این امر مستلزم تامین اعتبار لازم است و براساس تخمین ها اعتبار مورد نیاز حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده همچنین برای سرانه استاندارد ۴۰هزار میلیارد تومان نیاز است.

۱۲ استان سرانه کمتر از میانگین کشوری را دارا هستند

تامین اعتبار لازم برای ساخت این فضاها نیازمند مشارکت سایر نهادها بوده که با توجه به وجود خیران مدرسه ساز همکاری این گروه امکان تحقق پیدا می کند.

در شرایط فعلی از ۳۱استان کشور ۱۲استان سرانه کمتر از میانگین کشوری را دارا هستند که شامل استان های تهران، خوزستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، لرستان، کرمان، گلستان، آذربایجان غربی، قم و گیلان است.

برای دستیابی به شرایط فضای استاندارد آموزشی و رسیدن به میانگین کشوری نیاز به ۳۴هزار کلاس درس با بیش از پنج میلیون متر مربع زیر بنا در فضاهای آموزشی کشور تخمین زده شده است.