خبر خوش برای ترمیم معدلی ها


                         تاثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور 95

 

ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بر اساس مصوبه مجلس تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور امسال مثبت است، یعنی امسال ما دو نمره تراز شده را برای داوطلبان مدنظر قرار دادیم یکی نمره کنکور و دیگری نمرات سوابق تحصیلی داوطلب.

 

” اگر نمره سوابق تحصیلی داوطلب کمتر از نمره کنکور باشد آن را در رتبه فرد تاثیر نمی‌دهیم زیرا سبب کاهش رتبه داوطلب می شود ولی اگر نمره سوابق تحصیلی بیشتر از نمره کنکور باشد آن را تاثیر می‌دهیم تا نمره کنکور داوطلب بهبود یابد. “

به طور مثال داوطلبی که بالای معدل 19 است و رتبه 2 هزار را در کنکور کسب کرده معدل وی را در رتبه تاثیر نمی‌دهیم زیرا حدود 60 هزار نفر معدل بالاتری از این داوطلب دارند و با تاثیر معدل وی در رتبه کنکور رتبه این داوطلب ضعیف‌تر می‌شود و چنین تاثیری به ضرر این داوطلب است.

خدایی افزود: نتیجه تاثیر سوابق تحصیلی در رتبه کنکور در کارنامه داوطلبان به صورت شفاف آمده است ولی برای یکسری از داوطلبان، سوابق پیش‌دانشگاهی دیر ارسال شده و از برنامه زمان‌بندی عقب افتادند که این افراد تعداد محدودی هستند ولی با این وجود سوابق تحصیلی آن‮ها را برای گزینش نهایی اعمال می کنیم. همچنین تعدادی از داوطلبان که تحصیل دبیرستان خود را در سال‌های گذشته به اتمام رسانده بودند از سوی آموزش و پرورش در امتحاناتی شرکت کردند تا معدل‌شان ترمیم شود که معدل ترمیم شده این افراد نیز در صورتی که به صورت رسمی از آموزش و پرورش به سازمان سنجش ارسال شود برای گزینش نهایی اعمال می‌شود.‬‬