آموزش تعطیل نیست؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی 29 مهرماه


آموزش تعطیل نیست؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی 29 مهرماه

تهران (پانا) - جدول دروس مدرسه تلویزیونی سه شنبه 29 مهرماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی سه شنبه 29 مهرماه به شرح زیر اعلام شد:

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠
آموزش نرم افزار اتوکد /جلسه ۶ - تمامی پایه ها- مشترک رشته های معماری و فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
طراحی و دوخت لباس بچه گانه -پایه ۱۱- شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
طراحی یک -جلسه ۴ - پایه ۱۰-رشته گرافیک و نقاشی - شاخه کار دانش و فنی حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
آشنایی با موزه ها وپنجره ها -رشته تصویر سازی - پایه ۱۲ - کار دانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
متره و براورد -رشته نقشه کشی معماری - پایه۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای و معماری

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
علوم تجربی - مواد و الفبای زندگی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
علوم تجربی - از درون اتم چه خبر پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
علوم تجربی - رفتار اتم با یکدیگر پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش مجازی- الگوهای تلفیقی آموزش

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱-رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
شیمی ۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢:٢۵
فیزیک ۲ / خطوط میدان - پایه۱۱ -رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠
فیزیک ۳ / درس شتاب متوسط و لحظه ای - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان

ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه چهارم

ساعت۱۵ احکام۳پایه ۱۲ علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰ تاریخ اسلام ۳پایه ۱۲علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۶ علوم و معارف قرآنی۲پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۶:۳۰
پیام های آسمانی پایه ۸متوسطه دوره اول.