دانشگاه آزاد اسلامی جزو 200 دانشگاه برتر جهان است


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: رتبه این دانشگاه در چهار سال اخیر رشد بسزایی داشته و امروز توانسته است با کسب رتبه 162، جزو 200 دانشگاه برتر جهان قرار گیرد.

دکتر حمید میرزاده در دوازدهمین سمینار بین‌المللی علوم و تکنولوژی پلیمر اسلامی، افزود: کسب این رتبه، حاصل تلاش حدود 40 واحد جامع دانشگاه ‌آزاد اسلامی و مجری دوره دکتری است.

میرزاده با بیان اینکه اکنون دسترسی واحدهای این دانشگاه به بسیاری از پایگاه‌های معتبر علمی برقرار شده است، اظهار کرد: دانشگاه‌آزاد اسلامی در نظام‌های رتبه بندی SCOPUS و Web Of Science دارای جایگاه نخست و در پایگاه ESI دارای رتبه 162 است.

وی به گسترش ارتباطات بین المللی در این دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌ آزاد اسلامی دارای 11 واحد بین الملل در آکسفورد انگلستان، میلان ایتالیا، نورتینگن و اسن آلمان، مسکو، دبی امارت، بیروت لبنان و پنج واحد و مرکز برون مرزی و سه دفتر در خارج کشور است.

وی یادآور شد: این دانشگاه‌، دارای 926 هسته فناور و شرکت دانش بنیان، 100 مرکز رشد، 82 مرکز پژوهشی و 391 محصول تجاری است که 70 درصد مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان، ظرف سه سال اخیر راه اندازی شده است.