جدول برنامه زمانی آزمونهای سال 1396 سازمان سنجش


 
نام آزمون
ثبت‌نام
برگزاری آزمون
از
تا
دکتری Ph.D
سه‌شنبه 95/9/16
دوشنبه95/9/22
جمعه 95/12/6
کارشناسی ارشد
چهارشنبه 95/10/1
سه‌شنبه 95/10/7
پنج‌شنبه 96/2/7
و جمعه 96/2/8
سراسری
سه‌شنبه 95/11/19
پنج‌شنبه 95/1128
پنج‌شنبه 96/4/15
و جمعه 96/4/16
فنی و حرفه‌ای کاردانی نظام جدید
یکشنبه 96/2/24 ثبت‌نام و انتخاب رشته
یکشنبه 96/2/31
جمعه 96/5/13
کارشناسی ناپیوسته
یکشنبه 96/3/7 ثبت‌نام و انتخاب رشته
شنبه 96/3/13
جمعه 96/5/13
کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور بهمن ماه سال 1395 (نوبت هفدهم)
چهارشنبه مورخ 95/09/03
شنبه مورخ 95/09/13
جمعه مورخ 95/11/15