تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمون های نهایی چگونه است؟


تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمون‌های نهایی چگونه است؟

تهران (پانا) - مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با توجه به اهمیت آزمون‌های نهایی برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه در نظر دارد طی انتشار سلسله خبرهایی، اقدام به اطلاع‌رسانی مناسب به خانواده‌ها و دانش‌آموزان در مورد فرایند امتحانات نهایی کند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش؛ آزمون امتحانات نهایی سال جاری به دلیل تاثیر آن در سوابق کنکور دارای اهمیت زیادی برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان است. لذا آموزش و پرورش برای انجام دقیق و بدون خطای این آزمون‌ها برنامه‌ریزی کرده است.

یکی از کارهای مهمی که در آزمون‌های امتحان نهایی باید صورت گیرد، تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمون‌های نهایی به صورت امن، مکانیزه، با کمترین خطا و سوگیری مثبت و منفی از سوی مصححان و... است. روند تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمون‌های نهایی به طور خلاصه در زیر آمده است:

پاسخ‌برگ‌های تمامی حوزه‌ها به صورت رندم (تصادفی) توسط سامانه هوشمند به مصححانی خارج از استان محل آزمون ارسال می‌شود.

توزیع تصویر پاسخ‌برگ بی‌نام (کدگذاری شده) توسط سامانه بین مصححین در سطح کشور

تصحیح تصویر هر پاسخ‌برگ با استفاده از رایانه توسط 2 مصحح مستقل

احصاء و ثبت نمره نهایی توسط سامانه

تولید کارنامه و اعلام نتیجه