برای انتخاب رشته، یکی را انتخاب کنید.

این قسمت برای کنکوری‌ها طراحی شده تا قبل از انتخاب رشته کنکور سراسری، با رشته‌های مختلف دانشگاهی آشنا شوند و براساس علایق و مهارت‌هایشان با دیدی باز رشته مورد نظر خود را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند.

ریاضی تجربی انسانی چند گروهی