داروسازی

# معرفی # هدف این رشته نیز فقط تربیت داروساز نمی‌باشد. چرا که داروسازی تنها یکی از تخصص‌های فارغ‌التحصیل این رشته است. رشته‌ داروسازی‌ بخشی‌ از علوم‌ پزشکی‌ است‌ که‌ در رابطه‌ با تولید و ساخت‌ دارو، بررسی‌ وضعیت‌ دارو در بدن‌ انسان‌ و موجودات‌ زنده‌ و میزان‌ تأثیر دارو در سلامت‌ جامعه‌ و کم‌ کردن‌ بحران‌های‌ بیماری‌زا نقش‌ ایفا می‌کند. به‌ عبارت‌ دیگر رشته‌ داروسازی‌ به‌ شناخت‌ ماده‌ مؤثر، فرموله‌ کردن‌ این‌ ماده‌ (تبدیل‌ ماده‌ مؤثر به‌ فرمی‌ که‌ قابل‌ مصرف‌ برای‌ بیمار باشد مثل‌ قرص‌، کپسول‌، شربت‌ یا استفاده‌ از روش‌های‌ تزریقی‌) و بررسی‌ اثرات‌ دارو بر بدن‌ بیمار می‌پردازد. # مقاطع بالاتر از کارشناسی # پس از اخذ مدرک دکترای عمومی دارو سازی به شرط داشتن معدل کل بالاتر از ۱۵، دانشجو می‮تواند در امتحان دوره تخصصی شرکت کند. دانشجویان پذیرفته شده در دوره تخصصی بسته به گرایش تحصیلی خود،‌ واحدهای گوناگون و متنوع دیگری را (تقریبا ۴۰ واحد) در سطح پیشرفته و تخصصی می‮گذرانند که بخش عمده آن پایان نامه تخصصی است. قبل از انتخاب پایان نامه تخصصی، دانشجو باید در امتحان جامع تخصصی که در سطح کشور برگزار می شود نمره قبولی را کسب نماید.‬‬‬‬‬‬ # کاربرد این رشته و وضعیت بازار کار # دانش آموختگان این رشته می توانند در زمینه‮های زیر مشغول به کار شوند.‬‬‬ داروخانه شهری به عنوان مسئول که بر حسن اجرای امور نسخه پیچی و راهنمایی متقاضیان خدمات دارویی نظارت دارد- داروخانه بیمارستانی به عنوان مسئول فنی که بر حسن اجرای امور نسخه پیچی و تامین داروهای بخش‮های مختلف بیمارستان و راهنمایی متقاضیان خدمات دارویی نظارت دارد - در داروخانه اعم از شهری و بیمارستانی در انتخاب و مصرف صحیح داروها به بیماران و پزشکان کمک نمایند - با ارائه اطلاعات صحیح به پزشک و بیمار باعث کاهش عوارض سمی و جانبی داروها گردد -در سازمان‌ها و موسسات دارویی به عنوان مدیر فعالیت نماید- در کلیه امور مربوط به دارو اعم از ارتباط با کارخانه‮های داروسازی یا دیگر مراکز تولید دارو، و شبکه‮های بهداشتی در سطح اجرایی و نظارتی ارائه خدمات نمایند. در کارخانه‮های داروسازی بر ساخت و کنترل داروها به عنوان مسئول فنی نظارت نماید- در بخش های پژوهشی شامل مراکز تحقیقاتی و همچنین تحقیق و توسعه کارخانه‮های داروسازی ارائه خدمات نماید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ردیف نام دانشگاه شهر
1 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل
2 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارومیه
3 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران
4 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان
5 دانشگاه علوم پزشکی البرز البرز
6 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس بندرعباس
7 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اهواز
8 دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز
9 دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران
10 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
11 دانشگاه علوم پزشکی زابل زابل
12 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان
13 دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز
14 دانشگاه علوم پزشکی گیلان گیلان
15 دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان
16 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه
17 دانشگاه علوم پزشکی مازندران مازندران
18 دانشگاه علوم پزشکی لرستان لرستان
19 دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد
20 دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان
21 دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد