دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی پیش تجربی


نمونه سوالات امتحان نهایی زیست شناسی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 90 تا 95 از زیست شناسی پیش دانشگاهی 1 و 2

حجم فایل: 5.46 مگابایت

< برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی فیزیک

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 90 تا 95 از فیزیک پیش دانشگاهی 1 و 2

حجم فایل: 4.56 مگابایت

<برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی زبان فارسی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 90 تا 95 از زبان فارسی پیش دانشگاهی 1 و 2

حجم فایل: 8.92 مگابایت

< برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان دین و زندگی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 90 تا 95 از دین و زندگی پیش دانشگاهی 1 و 2

حجم فایل: 3.30 مگابایت

< برای دانلود اینجا کلیک کنید