دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی پیش انسانی


نمونه سوالات امتحان نهایی ادبیات فارسی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 90 تا 95 از ادبیات فارسی 1 و 2 رشته انسانی

حجم فایل: 5.86 مگابایت

< برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 90 تا 95 از دین و زندگی پیش دانشگاهی 1 و 2

حجم فایل: 3.30 مگابایت

 <برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی زبان فارسی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 90 تا 95 از زبان فارسی پیش دانشگاهی 1 و 2

حجم فایل: 8.92 مگابایت

  <برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی عربی انسانی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 90 تا 95 از عربی انسانی 1 و 2

حجم فایل: 3.26 مگابایت

 <برای دانلود اینجا کلیک کنید