دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی سوم ریاضی فیزیک


نمونه سوالات امتحان نهایی سوم ریاضی: ادبیات فارسی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 81 تا 95 از ادبیات سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک و تجربی

حجم فایل: 23.45 مگابایت

 < برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم ریاضی: زبان انگلیسی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 81 تا 95 از زبان انگلیسی سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک و تجربی

حجم فایل: 32.86 مگابایت

 < برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم ریاضی: جبر و احتمال

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 81 تا 95 از جبر و احتمال سوم ریاضی فیزیک

حجم فایل: 20.67 مگابایت

 < برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم ریاضی: حسابان

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 81 تا 95 از حسابان سوم ریاضی فیزیک

حجم فایل: 22.35 مگابایت

 <برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم ریاضی: دین و زندگی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 81 تا 95 از دین و زندگی سوم ریاضی فیزیک

حجم فایل: 17.29 مگابایت

 <برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم ریاضی: زبان فارسی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 81 تا 95 از زبان فارسی سوم ریاضی فیزیک

حجم فایل: 22.98 مگابایت

 <برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم ریاضی: عربی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 81 تا 95 از عربی سوم ریاضی فیزیک

حجم فایل: 19.35 مگابایت

 <برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم ریاضی: هندسه

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 81 تا 95 از هندسه سوم ریاضی فیزیک

حجم فایل: 27.60 مگابایت

 <برای دانلود اینجا کلیک کنید