دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی سوم تجربی


نمونه سوالات امتحان نهایی سوم تجربی: ادبیات فارسی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 81 تا 95 از ادبیات سوم دبیرستان رشته تجربی

حجم فایل: 23.45 مگابایت

 < برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم تجربی: زبان انگلیسی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 81 تا 95 از زبان انگلیسی سوم دبیرستان رشته تجربی

حجم فایل: 32.86 مگابایت

 < برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم تجربی: دین و زندگی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 81 تا 95 از دین و زندگی سوم تجربی

حجم فایل: 17.29 مگابایت

 <برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم تجربی: زبان فارسی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 81 تا 95 از زبان فارسی سوم تجربی

حجم فایل: 22.97 مگابایت

 <برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم تجربی: عربی

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 81 تا 95 از عربی سوم تجربی

حجم فایل: 19.35 مگابایت

 <برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم تجربی: زیست

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 81 تا 95 از زیست سوم تجربی

حجم فایل: 27.98 مگابایت

 <برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

نمونه سوالات امتحان نهایی سوم تجربی: ریاضی 3

شامل نمونه سوالات امتحان نهایی از سال 81 تا 95 از ریاضی 3 سوم تجربی

حجم فایل: 19.12 مگابایت

 <برای دانلود اینجا کلیک کنید