اصول صحیح برنامه ریزی برای ورود به دانشگاه


اصول صحیح برنامه ریزی برای ورود به دانشگاه و همچنین روش مطالعه دروس مختلف و حاشیه نویسی از مقدمات یک برنامه ریزی است.

گام اول در برنامه ریزی مقدمات در مطالعه می باشد که اولین مقدمه مکان مطالعه است.بهترین مکان برای مطالعه منزل است چون در هر ساعتی در دسترس است و مکان آشناست زیرا مکان نا آشنا تمرکز ما را به هم میزند.گرچه کتابخانه هفته ای دو روز به دانش آموز پیشنهاد می شود زیرا به دانش آموز جو می دهد برای درس خواندن خود و بقیه جای درس خواندن ثابت باشد

هر روز مرور هر درس : یعنی هر روز درس های دیروز را30 الی 45 دقیقه مرور کنیم.

دروس مهم را بیشتر در برنامه قرار می دهیم.

در برنامه ریزی ما یک برنامه مکانیکی داریم که ببینیم چه درس هایی را باید مطالع کنیم.

گام اول:دروس هر روز مدرسه یا موسسه را همان روز بخوانیم.

گام دوم:فضاهای خالی برنامه را با دروس مهم پر کنیم.

گام سوم:تایمی که برای هر روز خود در نظر گرفتیم بین درس های مختلف تنظیم کنیم.

گام چهارم:مرور دروس فردا و حفظ لغت زبان را هر روز اضافه کنیم.

درس ها را متنوع بخوانیم یک عمومی یک اختصاصی یا دو اختصاصی یک عمومی.

خلاصه نویسی/حاشیه نویسی/مارک دار کردن تست ها.

دروس تحلیلی و خواندنی را باید از هم تفکیک کرد.

دروس تحلیلی:حل کردنی ها=قواعد عربی-گرامر زبان-قرابت معنایی

دروس خواندنی:خواندنی و حفظی ها.

تکنیک افزایش تمرکز

چگونه بین فصلها ارتباط برقرار کنیم؟

چگونه تمرکز خود را بالا ببریم تا دوباره خوانی نداشته باشیم؟

تا زمانی که با مطلب درگیر نشویم مطلب را یاد نمی گیریم.تمرکز زمانیست که مطلب را کامل باهاش درگیر شده باشیم.

مثلا در معارف آیه ها را حفظ نکنیم شعرها و حدیث های مرتبط با آن را آنالیز کنیم.

11روش برای تمرکز وجود دارد:

زمانی 11 راه حل جواب می دهد که دانش آموز ذهن مشغول نداشته باشد.

راه حل اول:یادداشت کردن ذهن مشغولی است.این یعنی ذهن راحت میشود که بعدا به آن فکر میشود.این راه حل را روانشناسان توصیه می کنند.

راه حل دوم:آنقدر ذهن و فکرم را درگیر درس و برنامه ام کند که ذهن مشغولی خود به خود برود به حاشیه   شرطی کردن مکان مطالعه.

راه حل سوم:ثبات مکان یعنی مکان خود را زیاد تغیر ندهیم.

راه حل چهارم:افزایش سرعت یعنی به مرور زمان سرعت مطالعه خود را بالا ببریم.

راه حل پنجم:افزایش عمق

راه حل ششم:اشتیاق یعنی از درس خواندن همراه با چیزهای دیگر لذت ببریم.

راه حل هفتم:درست نشستن یعنی خوابیده نباشیم پشت میز یا هر جای دیگری صاف بنشینیم.

راه حل هشتم:انحراف کانون توجه یعنی حواس پرتی. حواسمان را با چیز دیگری از ذهن مشغولی ها پرت کنیم.

برای کاهش بی دقتی 10راه حل وجود دارد:

0- وراثت:بعضی ها ذاتا آدمهای دقیقی هستند که جزء ویژگی های فردی است.

1- افزایش تعداد تست:(برای قبل از آزمون میباشد)تست تسلط داوطلب را زیاد میکند.

2- مرور اشتباهات قبلی:(قبل از آزمون)سوالات غلطمان را با ماژیک مشخص کنیم.

*راه حل های سوم تا دهم برای آزمون میباشد*

3- خواندن کامل سوال :اشتباه دانش آموز قوی  است که صورت سوال را کامل نمی خواند.سر جلسه آزمون دور کلمات کلیدی خط بکشید.

4- خواندن تمامی گزینه ها:گاهی گزینه درست و گزینه درست تر وجود دارد.

5- خط کشیدن: دور کلمات کلیدی خط بکشید.

6- درست نشستن:.بد نشستن تبادل اکسیژن را مختل میکند و گردش خون دچار مشکل میشود و سرعت انتقال ذهن را پایین می آورد.

7- تمرکز:از این سوال به اون سوال نپرید.

8- اشتباهات موردی:شماره سوال و گزینه را چک کنیم.

9- تمیز نوشتن در جلسه:بزرگ نوشتن و کثیف نوشتن از عوامل بی دقتی است.

10- دغدغه:صورت سوال را کامل بخوانیم.عادت درست نشستن تمرکز داشتن.به اشتباهات موردی ام دقت کنم.

تمامی اصول بالا را سر جلسه رعایت کنم.

تشکیل جدول ارزیابی آزمون

بعد از تحلیل آزمون انجام می شود.

راهکار هایی که معلم یا مشاور ارائه میدهد.

در روز های پایانی و نزدیک به کنکور باید شبیه سازی به جلسه کنکور را بوجود آوریم.

3مرحله پارادایم دروس اختصاصی:

1- مرور جزوه -  زیر50% دقیق -   بالای 50% سریع

اول میخوانیم دفعه های بعد خلاصه نویسی میکنیم.

2- مرور تست های مارکدار و مارک دار کردن آنها

3- زدن تست از یک مجموعه مکمل:

الف-تکلیف جدید      ب- سراسری و آزاد      ج-  کتاب جدید

منطق این جدول این است که آزمون را یک تحلیل و ارزیابی دقیق کنیم که درصد یک دانش آموز را بالا ببریم.

جدول ارزیابی 5 ستون دارد:

در ستون اول شماره سوالات  غلط و نزده را مشخص کنیم.

در ستون دوم نوع آن را مشخص کنیم که غلط بوده یا از نوع نزده بوده.

در ستون سوم مبحثش را یادداشت میکنیم که اگر ریاضیات بوده مشتق بوده یا چیز دیگر

در ستون چهارم استدلال غلط یا راه حل غلطمان را مینویسیم

در ستون پنجم نوع غلط یا نزده را مینویسیم که مهمترین ستون است.

این ستون 8 دلیل دارد:

1- بی دقتی

2- فراموشی

3- درست نفهمیدن صورت سوال

4- ایده حل سوال به ذهن فرد نرسیده

5- وقت کم آوردن سر جلسه(نزده ها)

6- به بودجه بندی آزمون نرسیدن(نزده ها)

7- فهم غلط مبحث

8- شک بین دو گزینه(نشان دهنده ناقوی خواندن است)

در نرسیدن به بودجه بندی سه دلیل وجود دارد:

1-  هنوز دبیر درس نداده

2- پایین بودن سرعت مطالعه

3- ساعت مطالعه کم است.

4- نزده ها(محتاط بودن)

راه حل نهم: برنامه داشتن: داشتن یک برنامه صحیح و روتین و از قبل تعیین شده تمرکز را افزایش میده

راه حل دهم: مواجهه منطقی

راه حل یازدهم :دغدغه: همه اینها با هم و در مجموع جواب میدهند.کارهای غیر درسی را انجام ندهیم.

تکنیک افزایش سرعت مطالعه

دلایل پایین بودن سرعت مطالعه

1-  دغدغه : مشغولیت های ذهنی

2- روش مطالعه غلط: نوشتن و تکرار جملات برای حفظ شدن. کاهش نیافتن زمان مطالعات در دفعات بعدی مطالعه بیش از حد و تنوع جزوات.

3-  در تست زدن:خواندن جواب تمامی تست ها-زمان نگرفتن در تست زدن و تنوع کتاب های تست.

4- عدم وجود آرامش:فرد آرامش ندارد و عجله دارد.

5- وسواس:فکر میکند که آن مبحث درسی را فراموش کرده و چند باره خوانی می کند.

6- نداشتن تمرکز.

تکنیک افزایش دقت

جزوه و متن کتاب را بعد از خواندن دوره کند و علاوه بر تست های مارکدار تست های بیشتری بزند.

متنوع درس نخواندن. یک مبحث را ببندید و بعد درس بعدی را شروع کنید.

گاهی دانش آموز تمرکز لازم را دارد ولی بی دقتی انجام میدهد در این موارد چه کنیم؟

در تحلیلی ها از تکنیک خلاصه نویسی استفاده میکنیم و در خواندنی ها از تکنیک حاشیه نویسی و برجسته سازی.

خلاصه نویسی اولین ویژگی اش این است که حجمش کم باشد یعنی نکات فرار را یادداشت میکنیم نه مهم.

از نمودارهای درختی استفاده میکنیم که باعث طبقه بندی اطلاعات میشود.

دفتر برنامه ریزی: در ابتدای گزارش کار خود را مفصل بنویسید. تایم مفید خود را شماره گذاری کنید.خودتان را با بقیه

مقایسه نکنید.خودتان را با خودتان مقایسه کنید.

کسانی که در اوایل با 14تا15 ساعت شروع میکنند در اواسط کم می آورند.

روش صحیح مطالعه در هر درس

روش مطالعه دروس خواندنی:

مرحله اول نگاه اجمالی:5 تا 10 دقیقه از اول تا آخر میخوانیم که بفهمیم کلیت مطلب راجع به چیست.

مرحله دوم طرح سوال:راجع بهش فکر میکنیم و تحلیلش میکنیم که پاراگراف ها چه ربطی به هم دارند.

مرحله سوم و چهارم خواندن و توضیح دادن:مرحله اصلی مطالعه است.

مرحله پنجم مرور است:کل چیزی را که خواندیم با چشم دوره میکنیم.

زمان بندی در عمومی ها معنی ندارد ولی در اختصاصی ها بسیار مهم است.

روش مطالعه دروس تحلیلی:

الف- یادگیری مفاهیم

ب- حل سوالات متنوع

ج-نحوه حل سوالات

تفکر حل مساله- طرح سوال

یلدا عزیزی مشاور شهر تهران